Osiedle "Traczykówka"

Osiedle “Traczykówka”

Osiedle „Traczykówka” obejmuje ulicę Traczykówka

Zarząd Osiedla  „Traczykówka”

1. Żurek Edward

Przewodniczący

2. Skipiała Robert  Sekretarz
3. Łysik Czesław
4.
Barbara Łatka
 od 18 maja 2015

Przewodniczący Edward Żurek

Edward Żurek

Kontakt z Przewodniczącym:

[contact-form-7 id=”650″ title=”KO Traczykówka- Edward Żurek”]

 

2018.05.29.prot. zebr. oś. Traczykówka

Uchwały Zebranie Osiedla Traczykówka 2 października 2017

Prot. z Zebr. Osiedla Traczykówka 30.09.2016 r.

Uchwały Mieszkańców Traczykówki wrzesień 2016

2016.09.17 Ogłoszenie o Zebraniu Osiedlowym Traczykówka

Prot. z Zebrania Oś. Tracz. 10.VI.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Osiedla Traczykówka serdecznie zaprasza na Zebranie Mieszkańców Osiedla “Traczykówka” które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 1700    (pierwszy termin) w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania na  dzień 10 czerwca 2016 r. (piątek) na godz. 1715

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania- przyjęcie porządku obrad
 2. Informacja Burmistrza Rabki-Zdroju na temat stanu przygotowania dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej do realizacji zadania ” budowa drogi wraz z kanalizacją opadową w górnej części Osiedla Traczykówka,
 3. Przedstawienie informacji przez Burmistrza Rabki-Zdroju o stanie przygotowania, przewidywanych terminach realizacji następujących zadań:

a/ budowa mijanek na drodze publicznej gminnej “Do Kuśnierki”,

b/ opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kompleksowe kanalizacji opadowej na Osiedlu Traczykówka,

c/ wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Osiedla Traczykówka – informacja o lokalizacji  budynków w/g numerów,

d/ realizacji koszenia traw w obrębie pasów drogowych Osiedla Traczykówka,

e/ przebudowa przepustu i drogi na potoku Gorzkim w ciągu ul. Nowy Świat i Traczykówka,

f/ remont kładki “Pod Dawidkiem” na potoku Poniczanka

 1. Wnioski i uwagi mieszkańców.
 2. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka

/-/Edward Żurek

Osiedle Traczykówka 16.05.2016

—————————–

Prot. z zebr. Oś. Tracz.24.09.15

——————————-

——————————

Uchwały z Zebrania Traczykówka 2015.09.24

———————————————-

Zamiatanie pod dywan samorządowy niewygodnych informacji na swój temat.

Jak to możliwe , że w kraju, który od przeszło 20 lat szczyci  się mianem państwa demokratycznego,  szanującego wolność do swobodnej wypowiedzi obywatela, znajdzie się miejsce gdzie te wartości są lekceważone i deptane. W świetle ostatnich wydarzeń mamy prawo sadzić ,że Samorząd Rabki -Zdroju swymi działaniami próbuje kneblować usta mieszkańcom i uniemożliwiają korzystanie z praw  zagwarantowanych w Konstytucji RP, w ramach DEMOKRACJI. Takie działania przypominają minioną epokę . Bulwersujące fakty ,które przedstawia poniższy tekst , w sposób niebezpieczny zagrażają  prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki samorządowej , i w dużej mierze wskazują na niekompetencję sprawujących władzę , jak również tych , którzy mają tę władzę kontrolować. 

Prezentujemy pismo które zostało przygotowane przez Radę Osiedla Traczykówka i złożone na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju skierowane do  Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Traczykówka 29.09.2015

Pismo którego inspiracją były  wydarzenia w ostatnich dniach,  zostało  przygotowane do przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej która miała się rozpocząć we wtorek o godzinie dziewiątej. Autorowi pisma szczególnie zależało aby treść pisma nie zdezaktualizowała się, w związku z tym gotowe pismo zostało przesłane drogą elektroniczną do Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Pani Elżbiety Szarawary w poniedziałek w godzinach wieczornych, która przyjęła propozycje odczytania tego pisma.

Rano we wtorek o godzinie ósmej wchodząc do Urzędu Miejskiego, równocześnie ze mną wchodziła Pani Przewodnicząca Maria Górnicka Orzeł, i poprosiłem ją aby to pismo które składam na dziennik podawczy zostało na dzisiejszej sesji odczytane. Pani Górnicka zadała pytanie” a kto ma odczytać to pismo “. “Pani Elżbieta Szarawara”- moja odpowiedź. Potwierdziła “to dobrze”.

W sekretariacie składając pismo, prosiłem o przekazanie go przed sesją Rady Miejskiej, aby zostało odczytane w punkcie nr 5 porządku obrad sesji- na dzisiejszym posiedzeniu “Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej”.

Podczas oglądania “na żywo” sesji, zbulwersowało mnie że Przewodnicząca obrad stwierdziła że do Rady nie wpłynęło żadne pismo .  Wykonałem kilka telefonów najpierw do sekretariatu Rady Miejskiej (tam nikt nie odebrał telefonu) a następnie do sekretariatu Urzędu Miejskiego. Początkowo Pani sekretarka stwierdziła że pismo jeszcze nie wyszło z sekretariatu, gdyż musi przejść przez ręce Burmistrza i zostać zadekretowane do Rady Miejskiej. Po usilnych prośbach, sekretarka Pani Ewa Czyszczoń, stwierdziła że zaraz przekaże pismo do  Rady Miejskiej.

Pod koniec sesji wykonałem następny telefon z którego dowiedziałem się że pismo zostało przekazane pracownikowi Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka                            Rabka-Zdrój, dnia 29.IX.2015 r.

Edward Żurek

 

 

 

Statut Osiedla:

Pismo 18.03.2015

Odpowiedź 25.03.2015

Sprawozdanie z Zebrania Osiedla Traczykówka 24.04.2015

——————————————

ZAPROSZENIE

Wszystkich mieszkańców Osiedla Traczykówka oraz górnej części Osiedla Nowy Świat  zainteresowanych odzyskaniem należności wpłaconych w latach 2003 – 2004 na poczet kanalizacji sanitarnej, informuje że w dniu:

26 maja 2015 r. (wtorek )  w Pensjonacie Żuraw na ul. Krótkiej nr 8 w Rabce-Zdroju o godz. 1900odbędzie się spotkanie poświęcone przedstawieniu aspektów prawnych i praktycznych dochodzenia przedmiotowych roszczeń w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Targu zapadłym w dniu 29 kwietnia 2015 r., zasądzającym wskazane powyżej należności .

Mieszkańcy którzy mają wątpliwość dotyczącą rzetelności przekazywanych informacji przez Panią Burmistrz Ewę Przybyło, oraz Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Panią Marię Górnicką Orzeł w tej sprawie , mają możliwość poznania rzetelnej prawdy od prawnika który reprezentował mieszkańca Osiedla Traczykówka w postępowaniu sądowym zakończonym wyrokiem  w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Stanowisko Pani Burmistrz Ewy Przybyło, oraz Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Pani Marii Górnickiej Orzeł, można poznać w przedstawionym poniżej nagraniu z IV Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka

Edward Żurek

Rabka-Zdrój, dnia 23 maja 2015 r.

—————————————-

Traczykówka 28.05.2015

Informacja Traczykówka 28.05.2015

Rabka-Zdrój, dnia 15 września 2015 r., godz. 1600

Szanowni mieszkańcy Traczykówki. Serdecznie przepraszam za opublikowanie na stronie Rabka CBA, nieaktualnych informacji.

Pragnę poinformować że ogłoszenie o zebraniu ogólnym mieszkańców Osiedla Traczykówka które ukazało się wczoraj wieczorem jest nieaktualne.  Obecnie publikuje nowe ogłoszenie, z nową datą zebrania.

W poniedziałek w godzinach popołudniowych, Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka Edward Żurek został poinformowany telefonicznie przez Panią Burmistrz Ewę Przybyło, ze zebranie mieszkańców osiedla Traczykówka nie może się odbyć z uwagi na to że Zarząd Osiedla Traczykówka nie uzgodnił terminu zebrania z Panią Burmistrz, i w związku z tym nie udostępni nam sali obrad na zebranie mieszkańców (sala obrad w Urzędzie Miejskim na ten czas nie została przez nikogo zarezerwowana) .

W dniu 15 września 2015 r. w godzinach rannych, Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka, telefonicznie zgłosił do sekretarki Pani Burmistrz (zgodnie z zaleceniem Pani Burmistrz w telefonicznej rozmowie odbytej w dniu 14 września)   proponowany nowy termin zebrania na dzień 24 września 2015 r.

W godzinach południowych Przewodniczący Zarządu Osiedla złożył na dziennik podawczy oficjalne pismo, o udostępnienie sali na dzień 24 września 2015 r. W czasie składania pisma, sekretarka, Pani Ewa Czyszczoń potwierdziła ustnie, że zaproponowany termin zebrania został zaaprobowany przez Panią Burmistrz.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka

Edward Żurek

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Osiedla Traczykówka serdecznie zaprasza na Zebranie Mieszkańców Osiedla “Traczykówka” które odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 1700    (pierwszy termin) w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania na 24 września 2015 r. (czwartek) na godz. 1715

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania- przyjęcie porządku obrad
 2. Informacja z działalności Zarządu Osiedla Traczykówka za okres kwiecień-wrzesień 2015 r.
 3. Przedstawienie propozycji zadania na Osiedlu Traczykówka, do realizacji ze środków budżetowych w 2016 r. , wskazanych w budżecie Gminy  będących w dyspozycji Osiedla Traczykówka.  Dyskusja, podjęcie uchwały.
 4. Przedstawienie propozycji zadania o znaczeniu ogólno-gminnym do wprowadzenia do budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2016 roku.  Dyskusja, podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie propozycji uporządkowania oznaczeń poszczególnych odcinków uliczek na osiedlu Traczykówka.

Dyskusja, podjęcie uchwały.

 1. Zgłaszanie postulatów skierowanych do realizacji przez Burmistrza Rabki-Zdroju. Dyskusja, przyjęcie postulatu.
 2. Wnioski i uwagi mieszkańców.
 3. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka

/-/Edward Żurek

——————————-

Traczykówka 21.09.2015

Osiedle Traczykówka Listopad 2015

2016.02.24 Zarząd Oś. Traczykówka

2 thoughts on “Osiedle "Traczykówka"

 1. Panie inżynierze Żurek. Jest Pan miłym człowiekiem. Tylko dlaczego musi pokazywać, że mam inne zdanie, często, kiedy już jest “po ptokach”? Ulotkę o drodze na Kuśnierkę rozpropagował Pan w dniu kiedy roboty się zaczęły. Na szczęście nie ma Pan siły władczej, aby blokować działania pozytywne na terenie, o który Pan odpowiada!!! To omal PARANOJA! Zrobiono drogę, jeździmy nią i jest fajna!
  Życzę zdrowia!

 2. Panie J Żebrak można skorzystać z podpowiedzi we właściwym czasie osób znających zagadnienie, którym leży na sercu poprawność przebiegu procesu inwestycyjnego. Trudno się zgodzić z ignorowaniem technicznych uwarunkowań i wydatkowaniem środków bez uzyskania produktu finalnego spełniającego normy. To co powstało może zadowalać jako dojazd do obejścia , ale nie zapewnia warunków bezpieczeństwa użytkownikom drogi publicznej. Tak się niestety w tym zadłużonym miasteczku dzieje, że oglądanie każdej wydanej złotówki nie jest dobrze postrzegane przez odpowiedzialnych oraz mieszkańców zadowalających się krótkotrwałym efektem. Należy pamiętać, że co tanie to drogie a na tym odcinku drogi niewiele trzeba było dołożyć do właściwego stanu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
12 × 22 =


Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]