Osiedla

 

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami osiedli w naszej gminie, poprzez rozwijane menu powyżej.

Do zadań osiedla należy w szczególności:

 • współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla,
 • reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla wobec organów gminy;
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców osiedla,
 • zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących w szczególności budowy, rozbudowy i remontów,
 1. dróg, ulic i mostów;
 2. wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznej, cieplnej i gazowej;
 3. placówek oświatowych i kulturalnych;
 4. obiektów sportowych i wypoczynkowych.
  • zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:
 5. współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku;
 6. współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi;
 7. ochrony środowiska naturalnego;
 8. pomocy społecznej.
  • wydawanie opinii na wniosek Rady i Burmistrza w szczególności w sprawach dotyczących:
 9. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 10. zmiany statutu Gminy;
 11. zmiany statutu osiedla;
 12. zespołów szkół i przedszkoli na obszarze osiedla;
 13. zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie osiedla.
  • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Rady na mocy art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z poźn. zm.).

Zadania określone w § 4 osiedle realizuje w szczególności poprzez:

 • podejmowanie uchwał w tym wydawanie opinii i składanie wniosków,
 • wydawanie aktów administracyjnych w związku z 3 pkt. 7,
 • uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
 • podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych,
 • współpracę w organizacji spotkań radnych i Burmistrza z mieszkańcami osiedla,
 • współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

3 thoughts on “Osiedla

 1. Dziękuję za miłe słowa.
  Chciałabym zwrócić uwagę, że zakładka Osiedla nie przekierowuje na konkretne osiedla. Ktoś, kto nie poszuka w linkach, niczego o danym osiedlu się nie dowie. Do poszczególnych osiedli można się “dostać” 😀 tylko klikając w linki osiedlowe po prawej stronie. Warto to poprawić.

  1. Dodaliśmy informację do artykułu- o rozwijanym menu. Do osiedli można się ” dostać ”na dwa sposoby: poprzez rozwijane menu, dla dostępu przez komputer , a memu po prawej stronie jest dla wersji mobilnej.

 2. Czy znak D-6 stojący ZA przejściem dla pieszych jest ustawiony poprawnie? Taka sytuacja jest na przejściu na ul JPII przed sklepem Elka. Natomiast wcześniejsze przejście dla pieszych przy sklepie Koperniak wcale nie jest oznakowane znakiem D-6.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
6 × 3 =


Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]