Rafał Hajdyła

 

Rafał Hajdyła

Okręg nr 8 (Chopina, Jana Pawła II, Kościuszki, Kręta, Na Banię, Poniatowskiego do Nr 34, Ruchu Oporu, Słoneczna, Słowackiego, Smrekowa, Stroma, Wiejska, Zagórzan)

Mam 42 lata.

Urodziłem się w Suchej Beskidzkiej, w której mieszkałem do zakończenia liceum ogólnokształcącego. Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1995 r.  ukończyłem studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezyjna gospodarka nieruchomościami. Razem z żoną Agnieszką wychowujemy czworo naszych dzieci.  Od 19 lat mieszkam z rodziną w Rabce.

Po studiach, tj. 19 lat temu, rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta w Rabce-Zdroju, w tym 8 lat obejmowałem stanowisko naczelnika wydziału. Po wyborach samorządowych w 2010 r. w których ubiegałem się o stanowisko Burmistrza Miasta Rabki – Zdroju zmuszony byłem odejść z urzędu.   Od sierpnia 2011 roku, po wygranym konkursie, pełnię funkcje Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Kieruje 25-osobowym zespołem wyszkolonej kadry, podejmujemy trudne wyzwania, które umiejętnie realizujemy. Posiadam uprawnienia zawodowe geodety stopnia I. i II.

Poza pracą zawodową, moją pasją jest turystyka górska i podróże krajoznawcze. W każdej wolnej chwili wyjeżdżam w Tatry, Pieniny lub Gorce. W wędrówkach najczęściej towarzyszy mi rodzina i przyjaciele.

W życiu zawodowym i prywatnym kieruję się niezmiennymi wartościami: rodzina, uczciwość, kompetencja, przyjaźń i lojalność. Zawsze cenię sobie fachowość w działaniu.

Poprzez zdobyte doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i powiatowym potrafię ocenić problemy i potrzeby naszego środowiska lokalnego. Na bieżąco śledzę procedury administracyjno-prawne, co jest bardzo istotne przy rozwiązywaniu wszystkich spraw inwestycyjnych, administracyjnych i społecznych.

Zdecydowałem się kandydować na Radnego do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju, aby wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe i nabyte w tym czasie umiejętności, dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ponad wszystko cenię sobie ciekawe pomysły, które należy za wszelką cenę wspierać. Będę dążył do lepszego przepływu informacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami, wspierał dobre inicjatywy oraz kontrolował te budzące wątpliwości. Jestem przekonany, że silna i odpowiedzialna Rada Miejska ma ogromny wpływ na kształtowanie polityki rozwoju naszej gminy. Od wszystkich mieszkańców zależy jakich kandydatów wybierzemy, kto będzie nas reprezentował i w naszym imieniu decydował o naszych wspólnych sprawach.

Kontakt z Radnym:  rafalhajdyla@rabkanm.pl

 

Interpelacje:

1.Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek – interpelacje w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”  –  na piśmie / w załączeniu/

oraz wnioskował w sprawie:

– przywrócenia ulicy Ruchu Oporu do stanu przed realizacją inwestycji /po kanalizacji/  – Wydział SRG,

24.02.2015

Radny Rafał Hajdyła w sprawie ulicy Na Banię

Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie:

– rozpatrzenia możliwości organizowania sesji i komisji Rady Miejskiej w godzinach popołudniowych i wyjaśnienia dlaczego została złamana wcześniejsza deklaracja w powyższej sprawie,

– składania pisemnych informacji o pracach międzysesyjnych Burmistrza

Odpowiedz na Interpelacje Ul Na Banie Radnego Rafała Hajdyły 10.03.2015

 

VI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.03.2015 r.

Radny Rafał Hajdyła wnioskował w sprawie:

– wyjaśnienia , jakich dwóch zgód mieszkańców brakuje na realizację remontu ul. Na Banię –  Wydział SRG,

VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju- 27.05.2015

Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie  – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem w sprawie sytuacji w Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju – Prezes Szpitala

Rafał Hajdyła 27.05.2015

Odpowiedz:

Odpowiedź_Hajdyła

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.06.2015 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie –

Wniosek_Hajdyła 15.06.2015 oraz wnioskował:

– o zmianę myślenia w sprawie prowadzenia szpitala miejskiego oraz wprowadzenia planu ratunkowego dla szpitala, a nie podejmowania działań nierentownych, jak również nie rozsiewania plotek o działaniach klubu „Nasze Miasto” w sprawie szpitala   – Burmistrz i Prezes Szpitala

 

XII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.09.2015 r.

Radny Rafał Hajdyła wystąpił z zapytaniem:

– czy przy przebudowie ul. Na Banię przewidziane jest wycięcie 2 szt. drzew – Wydział SRG,

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.09.2015 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie w sprawie:

– wykonania barierki ochronnej w ciągu od sanatorium Kardiologicznego w kierunku rzeki Poniczanka ze środków radnych klubu „Nasze Miasto” – Wydział SRG, /pismo w załączeniu /

oraz wnioskował w sprawie:

– zamontowania lustra ulicznego przy ul. Jana Pawła II / koło Szkoły Muzycznej – Wydział SRG,

– kontroli utrzymania czystości na przejściu od dworca autobusowego do ul. Kasprowicza /gęsia szyjka/ – Wydział SRG,

– zagospodarowania ściąganych płyt chodnikowych w dolnej części ul. Na Banię na wykonanie chodnika w jej górnej części –  koło „Cegielskiego” i „Prezydenta” – Wydział SRG,
oraz

Marek Ciepliński i Rafał Hajdyła 29.09.2015

Odpowiedż Marek Ciepliński i Rafał Hajdyła 29.09.2015

Rafał Hajdyła-wniosek budżetowy 2016

15 sesja- 25.11.2015

Rafał Hajdyła 25.11.2015 A

Rafał Hajdyła 25.11.2015 B

Rafał Hajdyła 25.11.2015 C

Rafał Hajdyła 25.11.2015 D

XVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.01.2016 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 zapytania:

oraz wnioskował w sprawie zaproszenia na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju Prezesów spółek gminnych w celu przedstawienia stanu finansowego tych spółek – BRM,

Wniosek Rafał Hajdyła 27.01.2016 A

Odpowiedz Rafał Hajdyła 27.01.2016 A

Wniosek Rafał Hajdyła 27.01.2016 B

Odpowiedz Rafał Hajdyła 27.01.2016 B

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 24.02.2016 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 1 zapytanie:

– wniosek nr 1  / w załączeniu /      – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /

– wniosek nr 2  / w załączeniu /

– zapytanie nr 1  / w załączeniu /    – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy wystąpiono z wnioskiem do WIOŚ na piśmie o zamontowanie  stacji pomiarowej czystości powietrza

– czy gmina przez ostatnie 9 lat wstąpiła w jakikolwiek program dotyczący poprawy czystości powietrza

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2016 r.

Radny Rafał Hajdyła pytał o budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr.2

Boisko SP 2 27.04.2016

Odp.BoIsko SP2 09.05.2016

Radny Rafał Hajdyła  pyta o łącznik chodnika Jana Pawła II/ na Banię.

Zapytanie Rafał Hajdyła Ul.na Banię 27.04.2016

Odp. Rafał Hajdyła Ul.na Banię 09.05.2016

Radny wnioskował  też o udostępnienia korespondencji w sprawie remontu mostu na Poniczance na skrzyżowaniu Ponic z Rdzawką pomiędzy Urzędem Miejskim w Rabce – Zdroju a Starostwem Powiatowym w Nowym Targu – pozostawienie jej w Biurze Rady Miejskiej – Wydział SRG

XXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.10.2016 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył 4 zapytania na piśmie:

– zapytanie nr 1 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 2 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 3 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 4 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 22.02.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 2 zapytania:

– wniosek nr 1 / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/

– wniosek nr 2 / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/

– zapytanie nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/

– zapytanie nr 2  / w załączeniu/- odpowiedź / w załączeniu/

– oraz wystąpił z zapytaniem do Przewodniczącej Rady , czy ugoda z MPark- iem jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej,

XXX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.03.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 1 zapytanie:

– wniosek 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– wniosek 2 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– zapytanie 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 wniosek i 1 zapytanie:

– wniosek nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

XXXII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 31.05.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła wnioskował w sprawie:

– wykonania koncepcji ronda  przy Janosiku  – Wydział SRG,

XXXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.08.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 zapytania:

– zapytanie nr 1  / w załączeniu/

– zapytanie nr 2  / w załączeniu/

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.09.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 zapytanie i 2 wnioski:

– zapytanie /w załączeniu /   – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– wniosek nr 1 /w załączeniu / – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
– wniosek nr 2 /w załączeniu / – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.10.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 wniosek  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.11.2017 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 wniosek / w załączeniu /, odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

 

XL sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 07.03.2018 r.

1.Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 zapytanie / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.03.2018 r.

Radny Rafał Hajdyła wnioskował w następujących sprawach:

– przełożenia kostki w ul. Orkana – Wydział SRG,

– stworzenia traktu – wizytówki turystycznej od parku do Muzeum im. Władysława Orkana – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy pani Burmistrz zalegalizuje postawienie tablicy na Traczykówce – Wydział AGI,

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.07.2018 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 3 zapytania:

– Zapytanie nr 1 – /w załączeniu/     Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/

– Zapytanie nr 2 – /w załączeniu/     Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/

– Zapytanie nr 3 – /w załączeniu/     Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/

XLV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.08.2018 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 zapytania:

– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/,

– zapytanie nr 2 – / w załączeniu/,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy w związku z budową mostu w Rdzawce będzie wykonane przejście dla pieszych – zabezpieczenie dojścia dzieci do szkoły

 

5 thoughts on “Rafał Hajdyła

  1. Panie Radny,
    prosimy o krótką informację o czym dyskutowaliście. Wystarczy po 2-3 zdania o każdym punkcie. Jeżeli dowiemy jakie były poruszane sprawy, wtedy i my chętnie się włączymy do dyskusji. Na to wreszcie liczymy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
30 − 8 =


Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]