Rafał Hajdyła

Rafał Hajdyła- Radny Kadencji 2014-2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rabki-Zdroju!
Zdecydowałem się kandydować na Burmistrza Rabki-Zdroju, aby wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe i nabyte w tym czasie umiejętności dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Mam 47 lat. Urodziłem się w Suchej Beskidzkiej. W Rabce zamieszkałem w 1995 roku, po ukończeniu studiów na AGH w Krakowie, na kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezyjna Gospodarka Nieruchomościami. Moja żona, Agnieszka jest rodowitą rabczanką. Z wykształcenia neurologopeda, pracuje w szkołach naszej gminy. Mamy czworo dzieci w wieku od 11 do 24 lat.
Całe moje życie zawodowe związane jest z pracą w samorządzie. Przez 16 lat pracowałem w Urzędzie Miasta Rabki-Zdroju, w wydziale Geodezji i Architektury, w tym 8 lat obejmowałem stanowisko naczelnika wydziału.
Od sierpnia 2011 roku, po wygranym konkursie, pełnię funkcję Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Kieruję 35-osobowym zespołem wyszkolonej kadry. Podejmujemy trudne wyzwania, które umiejętnie realizujemy. Posiadam 1 i 2 zakres państwowych uprawnień geodezyjnych. Zasiadam również w Wojewódzkiej Geodezyjnej Komisji Dyscyplinarnej.
Obecnie jestem Radnym Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w kadencji 2014-2018. Jestem przewodniczącym Klubu Radnych „Nasze Miasto”, członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto w Rabce-Zdroju oraz członkiem Komitetu Osiedlowego – osiedle „Centrum”.
W pracy samorządowej mam stały kontakt z mieszkańcami gminy. Doskonale znam problemy i potrzeby naszego środowiska lokalnego i na bieżąco śledzę procedury administracyjno-prawne, co jest bardzo istotne przy rozwiązywaniu wszystkich spraw inwestycyjnych, administracyjnych i społecznych. Potrafię z pracy czerpać dobre wzory i unikać zaobserwowanych w tym czasie błędów. W kontaktach z mieszkańcami gminy zawsze starałem się podchodzić do ich problemów w sposób przyjazny i merytoryczny. Podejmując się realizacji zadań, w miarę możliwości, doglądam każdego etapu ich wykonania. Konsekwentnie i systematycznie realizuję podjęte zadania i nie składam pochopnych i nieprzemyślanych obietnic bez sprawdzenia możliwości ich realizacji.
Wraz z Klubem Radnych Nasze Miasto, podczas sesji Rady Miejskiej, złożyliśmy w sumie 284 wnioski, w tym 160 na piśmie. Traktuję pracę radnego przede wszystkim jako służbę mieszkańcom naszej gminy. Naszym założeniem, przez całą kadencję, było oddanie wszystkich naszych diet radnych na cele charytatywne.
W pracy z ludźmi ponad wszystko cenię sobie uczciwość, zaangażowanie i ciekawe pomysły, które należy za wszelką cenę wspierać. Chcę mieć swój wkład w rozwój i przyszłość miasta, w którym mieszkam, w którym wychowują się i kształcą moje dzieci i które obrałem sobie za swoją małą ojczyznę.
Przyszedł czas na dobrego gospodarza i wierzę, że podołam temu zadaniu. Zachęcam Państwa do udziału w Wyborach Samorządowych 4 listopada 2018 roku oraz do oddania swojego głosu na moją kandydaturę.

Rafał Hajdyła

——————-
Podczas minionej kadencji udało mi się zrealizować następujące zadania osiedlowe:

  1. Zbieranie zgód od mieszkańców oraz modernizacja ulicy Na Banię na całej długości.
  2. Remont ulicy Krętej.
  3. Rozpoczęcie inwestycji na osiedlu Chopina.
  4. Poprawa nawierzchni drogi do lodowiska.
  5. Składanie do Budżetu Miasta propozycji realizacji ważnych inwestycji dla osiedla „Centrum”, m.in.: remont ulicy Ruchu Oporu, remont chodniczka od ulicy Jana Pawła II do ulicy Tetmajera.

Podczas obrad Rady Miejskiej poruszałem trudne tematy, m.in., kwestię wyprzedaży nieruchomości miejskich, ciągłego zadłużania miasta, uregulowania gospodarki śmieciowej, braku realizacji programów związanych z ochroną powietrza oraz dofinansowania do sieci wodno-kanalizacyjnej i wiele innych. Byłem radnym nie tylko osiedla, ale wszystkich mieszkańców, walcząc o interesy całej gminy.

Interpelacje:
1.Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek – interpelacje w imieniu Klubu Radnych „Nasze Miasto”  –  na piśmie / w załączeniu/
oraz wnioskował w sprawie:
– przywrócenia ulicy Ruchu Oporu do stanu przed realizacją inwestycji /po kanalizacji/  – Wydział SRG,
24.02.2015

Radny Rafał Hajdyła w sprawie ulicy Na Banię

Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie:
– rozpatrzenia możliwości organizowania sesji i komisji Rady Miejskiej w godzinach popołudniowych i wyjaśnienia dlaczego została złamana wcześniejsza deklaracja w powyższej sprawie,
– składania pisemnych informacji o pracach międzysesyjnych Burmistrza

Odpowiedz na Interpelacje Ul Na Banie Radnego Rafała Hajdyły 10.03.2015

VI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.03.2015 r.
Radny Rafał Hajdyła wnioskował w sprawie:
– wyjaśnienia , jakich dwóch zgód mieszkańców brakuje na realizację remontu ul. Na Banię –  Wydział SRG,
VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju- 27.05.2015
Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie  – Wydział SRG,
oraz wystąpił z zapytaniem w sprawie sytuacji w Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju – Prezes Szpitala

Rafał Hajdyła 27.05.2015

Odpowiedz:

Odpowiedź_Hajdyła

VIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.06.2015 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie –

Wniosek_Hajdyła 15.06.2015 oraz wnioskował:

– o zmianę myślenia w sprawie prowadzenia szpitala miejskiego oraz wprowadzenia planu ratunkowego dla szpitala, a nie podejmowania działań nierentownych, jak również nie rozsiewania plotek o działaniach klubu „Nasze Miasto” w sprawie szpitala   – Burmistrz i Prezes Szpitala

XII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.09.2015 r.
Radny Rafał Hajdyła wystąpił z zapytaniem:
– czy przy przebudowie ul. Na Banię przewidziane jest wycięcie 2 szt. drzew – Wydział SRG,

XIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.09.2015 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie w sprawie:
– wykonania barierki ochronnej w ciągu od sanatorium Kardiologicznego w kierunku rzeki Poniczanka ze środków radnych klubu „Nasze Miasto” – Wydział SRG, /pismo w załączeniu /
oraz wnioskował w sprawie:
– zamontowania lustra ulicznego przy ul. Jana Pawła II / koło Szkoły Muzycznej – Wydział SRG,
– kontroli utrzymania czystości na przejściu od dworca autobusowego do ul. Kasprowicza /gęsia szyjka/ – Wydział SRG,
– zagospodarowania ściąganych płyt chodnikowych w dolnej części ul. Na Banię na wykonanie chodnika w jej górnej części –  koło „Cegielskiego” i „Prezydenta” – Wydział SRG,
oraz

Marek Ciepliński i Rafał Hajdyła 29.09.2015

Odpowiedż Marek Ciepliński i Rafał Hajdyła 29.09.2015

Rafał Hajdyła-wniosek budżetowy 2016

15 sesja- 25.11.2015

Rafał Hajdyła 25.11.2015 A

Rafał Hajdyła 25.11.2015 B

Rafał Hajdyła 25.11.2015 C

Rafał Hajdyła 25.11.2015 D

XVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.01.2016 r.

Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 zapytania:
oraz wnioskował w sprawie zaproszenia na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju Prezesów spółek gminnych w celu przedstawienia stanu finansowego tych spółek – BRM,

Wniosek Rafał Hajdyła 27.01.2016 A

Odpowiedz Rafał Hajdyła 27.01.2016 A

Wniosek Rafał Hajdyła 27.01.2016 B

Odpowiedz Rafał Hajdyła 27.01.2016 B

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 24.02.2016 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 1 zapytanie:
– wniosek nr 1  / w załączeniu /      – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /
– wniosek nr 2  / w załączeniu /
– zapytanie nr 1  / w załączeniu /    – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
oraz wystąpił z zapytaniem:
– czy wystąpiono z wnioskiem do WIOŚ na piśmie o zamontowanie  stacji pomiarowej czystości powietrza
– czy gmina przez ostatnie 9 lat wstąpiła w jakikolwiek program dotyczący poprawy czystości powietrza
 
XXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2016 r.

Radny Rafał Hajdyła pytał o budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr.2

Boisko SP 2 27.04.2016

Odp.BoIsko SP2 09.05.2016

Radny Rafał Hajdyła  pyta o łącznik chodnika Jana Pawła II/ na Banię.

Zapytanie Rafał Hajdyła Ul.na Banię 27.04.2016

Odp. Rafał Hajdyła Ul.na Banię 09.05.2016

Radny wnioskował  też o udostępnienia korespondencji w sprawie remontu mostu na Poniczance na skrzyżowaniu Ponic z Rdzawką pomiędzy Urzędem Miejskim w Rabce – Zdroju a Starostwem Powiatowym w Nowym Targu – pozostawienie jej w Biurze Rady Miejskiej – Wydział SRG
XXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.10.2016 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył 4 zapytania na piśmie:
– zapytanie nr 1 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 2 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 3 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 4 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 22.02.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 2 zapytania:
– wniosek nr 1 / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/
– wniosek nr 2 / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/
– zapytanie nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/
– zapytanie nr 2  / w załączeniu/- odpowiedź / w załączeniu/
– oraz wystąpił z zapytaniem do Przewodniczącej Rady , czy ugoda z MPark- iem jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej,
XXX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.03.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 1 zapytanie:
– wniosek 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
– wniosek 2 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
– zapytanie 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 wniosek i 1 zapytanie:
– wniosek nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/
– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/
XXXII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 31.05.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła wnioskował w sprawie:
– wykonania koncepcji ronda  przy Janosiku  – Wydział SRG,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.08.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 zapytania:
– zapytanie nr 1  / w załączeniu/
– zapytanie nr 2  / w załączeniu/
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.09.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 zapytanie i 2 wnioski:
– zapytanie /w załączeniu /   – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– wniosek nr 1 /w załączeniu / – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
– wniosek nr 2 /w załączeniu / – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.10.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 wniosek  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.11.2017 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 wniosek / w załączeniu /, odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

XL sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 07.03.2018 r.

1.Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 1 zapytanie / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.03.2018 r.
Radny Rafał Hajdyła wnioskował w następujących sprawach:
– przełożenia kostki w ul. Orkana – Wydział SRG,
– stworzenia traktu – wizytówki turystycznej od parku do Muzeum im. Władysława Orkana – Wydział SRG,
oraz wystąpił z zapytaniem:
– czy pani Burmistrz zalegalizuje postawienie tablicy na Traczykówce – Wydział AGI,

XLIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.07.2018 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 3 zapytania:
– Zapytanie nr 1 – /w załączeniu/     Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/
– Zapytanie nr 2 – /w załączeniu/     Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/
– Zapytanie nr 3 – /w załączeniu/     Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/
XLV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.08.2018 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 zapytania:
– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/,
– zapytanie nr 2 – / w załączeniu/,
oraz wystąpił z zapytaniem:
– czy w związku z budową mostu w Rdzawce będzie wykonane przejście dla pieszych – zabezpieczenie dojścia dzieci do szkoły
XLVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 10.10.2018 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył wniosek na piśmie w imieniu klubu Radnych „Nasze Miasto” –  /w załączeniu /,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.11.2018 r.
Radny Rafał Hajdyła złożył zapytanie na piśmie / w załączeniu/ – odpowiedź /w załączeniu/ – Wydział FB i ORG,

5 thoughts on “Rafał Hajdyła

  1. Panie Radny,
    prosimy o krótką informację o czym dyskutowaliście. Wystarczy po 2-3 zdania o każdym punkcie. Jeżeli dowiemy jakie były poruszane sprawy, wtedy i my chętnie się włączymy do dyskusji. Na to wreszcie liczymy!

Dodaj komentarz