Marek Ciepliński

 marek-cieplinski

Okręg ul. Kasprowicza , Sądecka – osiedle bloki, Tetmajera

Mam 42 lata.

Jestem ojcem dwójki dzieci w wieku 7 i 9 lat, które wychowuję samotnie. Urodziłem się i mieszkam w Rabce.

Od 12 lat prowadzę własną działalność gospodarczą – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marko, w której pracuję, jako właściciel i instruktor nauki jazdy.

W wolnym czasie pływam i bardzo chętnie chodzę po górach. Moje zainteresowania to również: sport, kino, motoryzacja.

Jestem osobą kreatywną oraz łatwo nawiązującą kontakty z ludźmi. Lubię konkrety i uczciwość.

Wykonując swoją pracę spędzam dużo czasu z ludźmi, co pozwala mi na poznanie ich marzeń oraz problemów z jakimi się zmagają. Dzięki tej wiedzy, pracując jako radny naszego miasta, będzie mi łatwiej przedstawiać sprawy obywateli na sesjach w naszym urzędzie i starać się w miarę możliwości spełniać oczekiwania mieszkańców.

Kontakt z Radnym:   marekcieplinski@rabkanm.pl

 

 Wnioski Radnego 13.01.2015

Wniosek Marek Cieplinski – Oś Sądecka Parking 13.01.2015

Wniosek Marek Cieplinski – Ul Kasprowicza 13.01.2015

 

VI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.03.2015 r.

– uzupełnienia oznakowania drogowego przy zbiegu ulic Kasprowicza i Tetmajera – Wydział GGG,

– oznakowania drogi osiedlowej na Osiedlu Sądecka – D-40 i D-46 i przy wyjeździe z osiedla – Wydział GGG – skierować pismo do Prezesa Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Znaki Na Kasprowicza i Tetmajera

 

VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 27.05.2015

3 wnioski na piśmie – Wydział SRG :

oraz wnioskował  w sprawie wycofania znaku – zakazu wjazdu na przystanek dworcowy przy ul. Jana Pawła II, który uniemożliwia dowóz osób niepełnosprawnych – Wydział SRG i GGG,

Marek Cielpiński A 27.05.2015

Marek Ciepliński B 27.05.2015

Marek Cieplinski C 27.05.2015

Odpowiedzi:

Odpowiedź_Ciepliński_ 1

Odpowiedź_Ciepliński_2

Odpowiedź_Ciepliński_3

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.06.2015 r.

–  w sprawie dzierżawy operatorskiej w Szpitalu Miejskim oraz przedstawienia planu ratunkowego dla szpitala  – Burmistrz i Prezes Szpitala,

– w  sprawie wjazdu na dworzec autobusowy pojazdów dowożących pasażerów – Wydział SRG i GGG,

X Sesja Rady Miejskiej- 29.06.2015

Wniosek Szpital 1 29.06.2015

Odpoweidż:

Odpowiedz Marek Ciepliński z 29.06.2015

Wniosek Szpital 2 29.06.2015

 

XI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 17.07.2015 r.

– ponownego przeczyszczenia zatkanej kraty kanalizacyjnej na ul. Kasprowicza – bocznej – Wydział SRG,

– naprawy sygnalizacji świetlnej ulicznej w ul. Sądeckiej i Orkana oraz w Rdzawce– Wydział SRG,

– przycięcia gałęzi drzew przy parkingu koło restauracji Hulaj Dusza – Wydział SRG,

 

XII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.09.2015 r.

– remontu drogi na Osiedlu Sądecka – Wydział SRG,

– zapewnienia gimnastyki korekcyjnej w klasach od 1 – 3 w Szkole Podstawowej Nr 2 – Wydział EAO,

– umożliwienia mi załatania ubytków w ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.09.2015 r.

– zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2016 r. na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce – Zdroju  – Wydział FB / pismo w załączeniu/,

Marek Ciepliński i Rafał Hajdyła 29.09.2015

Odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

Odpowiedż Marek Ciepliński i Rafał Hajdyła 29.09.2015

oraz wnioskował w sprawie:

– uzupełnienia ubytku w drodze ulicy Kasprowicza – wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac – Wydział SRG,

– wyrównania nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu Sądecka – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy będą uchodźcy zakwaterowani na terenie Rabki – Zdroju,

Marek Ciepliński- Wniosek Budżetowy Na 2016

 

 

15 sesja- 25 listopada 2015 r.

 – złożył wniosek na piśmie / w załączeniu / oraz wnioskował w sprawie:

– zorganizowania gimnastyki korekcyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce – Zdroju – dyrektor placówki – Wydział EAO

Marek Ciepliński 25.11.2015

 

XVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.01.2016 r.

 wnioskował w sprawach:

– przedstawienia harmonogramu pracy tego pracownika, który monitoruje stan dróg w gminie – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– dlaczego nie działa epuap – Wydział OIN,

– dlaczego nie było konsorcjum „ZK” przy przetargu na odbiór odpadów komunalnych  – Wydział SRG,

– jakiej wielkości ubytki w drogach są naprawiane – Wydział SRG,

Marek Ciepliński A 27.01.2016

Odpowiedz Marek Cieplinski A 27.01.2016

Marek Ciepliński B 27.01.2016

Odpowiedz Marek Ciepliński B 27.01.2016

Marek Ciepliński C 27.01.2016

Odpowiedz Marek Ciepliński C 27.01.2016

 

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 24.02.2016 r.

złożył 1 zapytanie na piśmie:

– zapytanie nr 1  / w załączeniu /     – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

oraz wnioskował w sprawach:

– przedstawienia harmonogramu pracy tego pracownika, który monitoruje stan dróg w gminie – Wydział SRG,

– przedstawienia harmonogramu napraw ul. Kasprowicza / koło tartaku/,

– przedstawienia harmonogramu poprawy nawierzchni ul. Tetmajera po inwestycji – budowa wodociągu – Wydział SRG,

– pilnej poprawy nawierzchni ul. Tetmajera i ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– dlaczego nie działa epuap – Wydział OIN,

– dlaczego nie został ujęty cały odcinek ul. Kasprowicza z schetynówki wiedząc, o fatalnym stanie drogi ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

– kto jest odpowiedzialny za wyrażenie zgody na budowę wodociągu techniką podwykopową, jeżeli było wiadomo, że teren jest podmokły i osuwiskowy – Wydział AGI,

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2016 r.

Radny Marek Ciepliński pytał o budowę boiska przy SP2

Boisko SP 2 27.04.2016

Odp.BoIsko SP2 09.05.2016

– poprawy bezpieczeństwa na ul. Orkana / od PKP do Szkoły Podstawowej Nr 2/ poprzez pomalowanie przejść dla pieszych – do Przedszkola Nr 2, do Kościoła Marii Magdaleny – Wydział SRG,

– załatania dziur / ubytków / w ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

XXII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.05.2016 r.

złożył 1 wniosek na piśmie / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

oraz wnioskował w sprawie:

– pomalowania przejść dla pieszych – do Przedszkola Nr 2, do Kościoła Marii Magdaleny – Wydział SRG,

– posprzątania w obrębie torów do ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

– braku odbioru śmieci z Al. Tysiąclecia w rejonie posesji 35 i 36 – Wydział SRG,

– ograniczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach – Wydział EAO,

– udostępnienia umowy i harmonogramu mycia ulic w 2016 r. – Wydział SRG,

XXIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.06.2016 r.

złożył 3 wnioski na piśmie:

– wniosek nr 1 / w załączeniu/    odpowiedź – /w załączeniu/

– wniosek nr 2 / w załączeniu/    odpowiedź – /w załączeniu/

– wniosek nr 3 / w załączeniu/    odpowiedź – /w załączeniu/

oraz wnioskował w sprawie:

– udostępnienia muszli koncertowej na koncert orkiestry filmowej – Wydział PKiS,

– pomalowania pasów od torów kolejowych do Szkoły Podstawowej Nr 2 na przejściach do Przedszkola Nr 2, do Kościoła i koło sklepu Turystycznego– Wydział SRG,

– oznakowania miejsc przystankowych /koło sklepu Turystycznego/ – Wydział GGG,

– sprawdzenia funkcjonowania sygnalizatora świetlnego przy skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej z ul. Zakopiańską  – Wydział SRG,

XXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.11.2016 r.

złożył 3 wnioski na piśmie:

– wniosek nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– wniosek nr 2  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– wniosek nr 3  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

oraz wnioskował w sprawie:

– obcięcia kosodrzewiny przy rondzie Orkana lub przesadzenie jej, gdyż ograniczają widoczność i zagrażają bezpieczeństwu – Wydział SRG,

– organizacji zebrań osiedlowych – Wydział ORG,

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.12.2016 r.

wnioskował w sprawie:

– załatania ubytków w drodze ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy planowana jest przebudowa – przesunięcie torów w stronę działek prywatnych na wysokości kapliczki do drugiego przejazdu kolejowego w stronę tartaku w rejonie ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

– czy planuje się wykup tych działek – Wydział GGG,

– ile jest zaciągniętych kredytów przez gminę – Wydział FB,

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 22.02.2017 r.

złożył na piśmie 1 wniosek i 1 zapytanie:

– wniosek / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/

– zapytanie / w załączeniu/ – odpowiedź / w załączeniu/

oraz wnioskował w trakcie trwania sesji w następujących sprawach:

– pilnego remontu ulicy Kasprowicza i ulicy Tetmajera, które są w stanie fatalnym – Wydział SRG,

– udrożnienia krat ściekowych w ul. bocznej Kasprowicza – Wydział SRG,

– jakości wykonanych usług – odśnieżania dróg – Wydział SRG,

– oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Orkana / naprzeciw sklepu Turystycznego/ – Wydział SRG,

– wyznaczenia  przystanku na żądanie przy sklepie Turystycznym – Wydział AGI,

XXX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.03.2017 r.

złożył na piśmie 3 wnioski i 2 zapytania:

– wniosek 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– wniosek 2 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– wniosek 3 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– zapytanie 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 2 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2017 r.

złożył na piśmie 3 wnioski:

– wniosek nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

– wniosek nr 2 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

– wniosek nr 3 – / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

oraz wnioskował w trakcie trwania sesji w następujących sprawach:

– przycięcia kosodrzewiny na rondzie przy  ul. Orkana – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy pracownik urzędu przeprowadził wizję na ul. Kasprowicza w sprawie zamontowania lustra ulicznego – Wydział SRG,

XXXII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 31.05.2017 r.

wnioskował w następujących sprawach:

– zamontowania w parku huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych – Wydział SRG,

– zamontowania lustra ulicznego przy ul. Kasprowicza – Wydział SRG,

– posprzątania ulicy Kasprowicza w kierunku do tartaku – Wydział SRG,

– utwardzenia nawierzchni jezdni ul. Tetmajera – Wydział SRG,

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 28.06.2017 r.

wystąpił z zapytaniem:

– czy była wystarczająca ilość zgłoszonych dzieci do utworzenia punktu przedszkolnego w Gimnazjum Nr 1 w Rabce – Zdroju  – Wydział EAO,

– czy istnieje możliwość korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce – Zdroju  – Wydział EAO,

oraz wnioskował w sprawie:

– remontu nawierzchni boiska „Orlika” przy Gimnazjum Nr 1 w Rabce – Zdroju – Wydział SRG,

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 19.07.2017 r.

wystąpił z następującymi wnioskami:

– zamontowania znaku drogowego, który został uszkodzony i zdemontowany przy Parafii Marii Magdaleny – Wydział SRG,

– naprawy nawierzchni ulicy bocznej Kasprowicza  – Wydział SRG,

– przycięcia kosodrzewiny na rondzie przy ul. Orkana – Wydział SRG,

oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy otrzymaliśmy  odpowiedź  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie dofinansowania do kotłów w bieżącym roku – Wydział SRG,

XXXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.08.2017 r.

 

złożył na piśmie 2 wnioski:

– wniosek nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– wniosek nr 2  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

oraz wystąpił z następującym wnioskiem ustnie:

– przycięcia kosodrzewiny na rondzie przy ul. Orkana – Wydział SRG,

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.09.2017 r.

wystąpił z następującymi wnioskami:

– poprawy stanu drogi bocznej ulicy Kasprowicza – Wydział SRG,

– uzupełnienie znaków drogowych – przejście dla pieszych przy kościele Marii Magdaleny – Wydział SRG,

– wyczyszczenie krat ściekowych w ul. Kasprowicza – Wydział SRG oraz wystąpił z zapytaniem:

– czy przeprowadził inspektor wizję w terenie dotyczącą ubytków w drodze ulicy Kasprowicza – Wydział SRG,

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.10.2017 r.

wystąpił z następującymi wnioskami:

– poprawy stanu drogi bocznej ulicy Kasprowicza – /niebezpieczny dojazd, wybulenie w drodze, załamanie asfaltu/– Wydział SRG,

– nawiezienia klińca na ul. Tetmajera – górny odcinek – Wydział SRG,

– zabezpieczenia bocznej ul. Kasprowicza / powyżej tartaku/ przed osuwiskiem – droga się osuwa – Wydział SRG,

 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.11.2017 r.

złożył na piśmie 1 wniosek / w załączeniu / odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

oraz wystąpił z następującymi wnioskami ustnymi :

– zabezpieczenia bocznej ul. Kasprowicza / powyżej tartaku/ przed osuwiskiem – droga się osuwa – Wydział SRG,

oraz z zapytaniem do Przewodniczącej Rady Miejskiej – co było powodem zwołania komisji problemowej w poniedziałek,

Zapytanie międzysesyjne – 06.03.2018 r.

Radny Marek Ciepliński złożył na piśmie zapytanie międzysesyjne w dniu 6.03.2018:

– zapytanie 1 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.03.2018 r.

Radny Marek Ciepliński wnioskował w sprawie:

– pilnego remontu ul. Kasprowicza oraz bocznej Kasprowicza – Wydział SRG,

– naprawy nawierzchni jezdni przy Tech – Bud-zie – Wydział SRG,

– wykonania przejścia dla pieszych koło wyciągu „U Żura” w Chabówce – Wydział SRG,

One thought on “Marek Ciepliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
8 + 5 =


Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]