Janusz Wójciak

Janusz Wójciak- radny Kadencji 2014-2018
Urodziłem się w 1968 roku w Rabce. Od 49 lat jestem mieszkańcem Słonego w Rabce-Zdroju. Posiadam wykształcenie wyższe. Przez 24 lata pracowałem w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu na zajmowanym ostatnio stanowisku dyżurnego jednostki.Cztery lata temu zostałem wybrany do Rady Miasta z Górnego Słonego, gdzie starałem się być aktywnym radnym, składając w swojej kadencji 84 wnioski i interpelacje w tym 57 na piśmie. Swoje diety przeznaczyłem na cele społeczne i akcje realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto.Aktualnie kandyduję na radnego z Dolnego Słonego, ponieważ wraz z pozostałymi kandydatami z KWW Rafała Hajdyły pragniemy zbudować zespół ludzi uczciwych, skutecznych i gwarantujących realizację przedstawionych Państwu zadań. Pragnę mieć wkład w rozwój i przyszłość naszego miasta, w którym mieszkam  i w którym wychowują się moje dzieci.Razem z Burmistrzem Rafałem Hajdyłą zrealizujemy następujący plan dla gminy i mojego okręgu:

  1. Zmniejszymy opłaty za śmieci.
  2. Zbudujemy Bazary przy Alei 1000-lecia oraz zmodernizujemy Aleję 1000-lecia z miejscami parkingowymi, chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym.
  3. Rozbudujemy sieć wodno-kanalizacyjną, zwłaszcza przy ulicach Wójtowiczowa i Gorczańska.
  4. Zmodernizujemy drogi osiedlowe.
  5. Oczyścimy koryto potoku Słonka.

Zachęcam Państwa do udziału w Wyborach Samorządowych 21 października 2018 roku oraz do oddania swojego głosu na moją kandydaturę.

Interpelacje:Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:-  podjęcia działań w sprawie wywozu śmieci zlokalizowanych koło posesji p. Gilów na Słonem  – Wydział SRG,- reklamacji wykonania chodnika na Słonem /górny odcinek/ – Wydział SRG,Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:– zdemontowania oświetlenia świątecznego na terenie Rabki – Zdroju – Wydział SRG,Odpowiedź w sprawie drogi uzdrowiskowej 04.03.2015 VI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.03.2015 r.Radny Janusz Wójciak wystąpił z zapytaniem :
–  w dniu dzisiejszym sołtysi otrzymali laptopy, czy otrzymają również Przewodniczący Komitetów Osiedlowych –  Wydział FB,
VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju- 27.05.2015
Radny Janusz Wójciak złożył2 wnioski na piśmie – Wydział SRG
Okręg  (Poniatowskiego od nr 81 do końca)

Janusz Wójciak A 27.05.2015

Janusz Wójciak i Rafał Wójtowicz B 27.05.2015

Odpowiedzi:

Odpowiedź_Wójciak_1

Odpowiedź_Wójciak_2

X Sesja Rady Miejskiej w Rabce- 29.06.2015
Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:
– usunięcia nieczystości stałych – górne Słone – za przystankiem – rola Jurcowa
oraz poinformował  o zamiarze wykonania i zamontowania tablicy ogłoszeniowej na Górnym Słonem ze środków własnych – diet radnego
XI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 17.07.2015 r.
Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:
– wykonania nakładki asfaltowej na całej ul. Miśkowcówka – zabezpieczenie dodatkowej kwoty na ten cel – Wydział SRG i FB,
– udostępnienia do wglądu pisma skierowanego do Wojewody Małopolskiego w sprawie wstrzymania dotacji na ul. Dietla w związku z uchyleniem uchwały – Wydział SRG,
– przycięcia gałęzi w drodze przy posesji Pana Waradzyna – ul. Gorczańska – Wydział SRG,
XII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.09.2015 r.
Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:
– zakupu 5 litrów farby białej do pomalowania pasów przy szkole podstawowej nr 3 i wyrażenie zgody na jej pomalowanie  – Wydział SRG,
XIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.09.2015 r.
Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie w sprawie:
– poprawy stanu drogi publicznej ul. Poniatowskiego – uzupełnienie ubytków w asfalcie   – Wydział SRG /pismo w załączeniu/,

Janusz Wójciak 29.09.2015

Janusz Wójciak -Wniosek Budżetowy 2016

15 sesja- 25 listopada 2015 r.
Radny Janusz Wójciak – złożył wniosek na piśmie / w załączeniu / – Wydział SRG,

Janusz Wójciak 25.11.2015

XVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.01.2016 r.
Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie:
oraz wystąpił z zapytaniem – dlaczego projekt uchwały w sprawie podwyższenia diet dla radnych nie został wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji – BRM,  Klub Radnych Nasze Miasto jest przeciw podwyżką. 

Wniosek Janusz Wójciak 27.01.2016

Odpowiedz Janusz Wójciak 27.01.2016

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 24.02.2016 r
Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie:
– wniosek nr 1  / w załączeniu /        – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /
XXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2016 r.
Radny Janusz Wójciak zapytał o zadania na osiedlu Słone, które wybrali mieszkańcy.

Zapytanie Janusz Wójciak Słone 27.04.2016

Odp. Janusz Wójciak Słone 09.05.2016

XXIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.06.2016 r.
Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:
– zamontowania szyby na przystanku autobusowym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – Wydział SRG,
– naprawy przepustów na osiedlu Zającówka na Słonem– Wydział SRG,
XXIV sesja – zapytanie
Janusz Wójciak – zapytanie /w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
XXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.10.2016 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie:
– wniosek nr 1 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
XXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.11.2016 r.
Radny Janusz Wójciak złożył 1 wniosek na piśmie / w załączeniu/, – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
oraz wnioskował w sprawie  zamontowania ławek , koszy i tablicy informacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – „Słone” po remoncie drogi – Wydział SRG,
XXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.12.2016 r.
Radny Janusz Wójciak złożył 2 wnioski na piśmie:
– wniosek nr 1 /w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/
– wniosek nr 2 /w załączeniu/- odpowiedź na wniosek /w załączeniu/
i – 1 zapytanie na piśmie / w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.01.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył 2 zapytania na piśmie:
– zapytanie nr 1 / w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
– zapytanie nr 2 / w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
XXX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.03.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 1 wniosek i 5 zapytań    / w załączeniu/
– wniosek 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
– zapytanie 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 2 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 3 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 4 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 5 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 4 zapytania::
– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
– zapytanie nr 2 – / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
– zapytanie nr 3 – / w załączeniu/
– zapytanie nr 4 – / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
XXXII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 31.05.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie:
–  wniosek – / w załączeniu /,     odpowiedź – /w załączeniu/
– zapytanie – / w załączeniu /    odpowiedź – /w załączeniu/
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 28.06.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:
– zapytanie nr 1 – / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
– zapytanie nr 2 – / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
oraz wystąpił z zapytaniem:
– dotyczącym planowanej inwestycji budowy masztu sieci Play – Wydział AGI,
oraz wnioskował w sprawie:
– remontu wieży widokowej w Zarytem – na Polczakówce – Wydział SRG,
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 19.07.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie:
-1 zapytanie – / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
-1 wniosek  – / w załączeniu / – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
XXXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.08.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania i 1 wniosek:
– zapytanie nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 2  / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– wniosek nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.09.2017 r.
Radny Janusz Wójciak wnioskował:
– aby dążyć do realizacji chodnika tzw. gęsiej szyjki łączącej ulicę Jana Pawła II z ul. Na Banię – Wydział SRG,
 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.10.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:
– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/,  odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 2 – / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.11.2017 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 3 zapytania i 1 wniosek:
– zapytanie nr 1 / w załączeniu / odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 2 / w załączeniu / odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie nr 3 / w załączeniu / odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– wniosek / w załączeniu /, odpowiedź na wniosek / w załączeniu /
oraz wystąpił z zapytaniem dotyczącym remontu wieży widokowej na Polczakówce – Wydział SRG,
oraz wnioskował w sprawie zorganizowania spotkania z Prezesami spółek „Szpital Miejski” i „Zakłady Komunalne” celem omówienia funkcjonowania spółek i ich kondycji finansowej – Przewodnicząca Rady Miejskiej,

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 28.12.2017 r.

 1.Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 4 zapytania:
– zapytanie 1 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 2 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 3 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 4 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XL sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 07.03.2018 

1.Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 5 zapytań:
– zapytanie 1 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
– zapytanie 2 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
– zapytanie 3 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
– zapytanie 4 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
– zapytanie 5 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.03.2018 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:
– zapytanie 1 –  / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
– zapytanie 2 –  / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /
XLIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.07.2018 r.
Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:,
– Zapytanie nr 1 – /w załączeniu/    Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/
– Zapytanie nr 2 – /w załączeniu/    Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/
XLIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.11.2018 r.
Radny Janusz Wójciak wystąpił z zapytaniem:
– kiedy nastąpi zwrot pożyczki przez spółkę „Szpital Miejski” w Rabce – Zdroju – Wydział FB

0 thoughts on “Janusz Wójciak

  1. Witam, czy remont chodnika na ul Poniatowskiego który był zaplanowany za za 150 tyś to jest zrealizowany czy jest w takcie?, i jeszcze jak wygląda remont Miśkowcówki? Było dość dużo zaplanowanych środków. Warto porozmawiać z mieszkańcami a nam na forum przekazać te informacje.

Dodaj komentarz