Janusz Wójciak

Mam 45 lat.Urodziłem się i mieszkam w Rabce.
Od 20 lat pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, aktualnie na stanowisku referenta.
Moimi zainteresowania mi są: piłka nożna, sporty siłowe oraz praca na roli.
Ubiegam się o mandat radnego ponieważ chcę mieć wpływ na sprawy dzielnicy Słone i całej gminy.
Nie mam zamiaru obiecywać.
Zamiast tego będę pracował i starał się wzmocnić naszą gminę, tak by rozwijała się i dawała swoim mieszkańcom możliwości rozwoju.
Kontakt z Radnym:    januszwojciak@rabkanm.pl
Interpelacje:Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:-  podjęcia działań w sprawie wywozu śmieci zlokalizowanych koło posesji p. Gilów na Słonem  – Wydział SRG,- reklamacji wykonania chodnika na Słonem /górny odcinek/ – Wydział SRG,Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:– zdemontowania oświetlenia świątecznego na terenie Rabki – Zdroju – Wydział SRG,

Odpowiedź w sprawie drogi uzdrowiskowej 04.03.2015 

 

VI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.03.2015 r.

Radny Janusz Wójciak wystąpił z zapytaniem :

–  w dniu dzisiejszym sołtysi otrzymali laptopy, czy otrzymają również Przewodniczący Komitetów Osiedlowych –  Wydział FB,

VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju- 27.05.2015

Radny Janusz Wójciak złożył  2 wnioski na piśmie – Wydział SRG

Okręg  (Poniatowskiego od nr 81 do końca)

Janusz Wójciak A 27.05.2015

Janusz Wójciak i Rafał Wójtowicz B 27.05.2015

Odpowiedzi:

Odpowiedź_Wójciak_1

Odpowiedź_Wójciak_2

 

X Sesja Rady Miejskiej w Rabce- 29.06.2015

Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:

– usunięcia nieczystości stałych – górne Słone – za przystankiem – rola Jurcowa

oraz poinformował  o zamiarze wykonania i zamontowania tablicy ogłoszeniowej na Górnym Słonem ze środków własnych – diet radnego

 

XI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 17.07.2015 r.

Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:

– wykonania nakładki asfaltowej na całej ul. Miśkowcówka – zabezpieczenie dodatkowej kwoty na ten cel – Wydział SRG i FB,

– udostępnienia do wglądu pisma skierowanego do Wojewody Małopolskiego w sprawie wstrzymania dotacji na ul. Dietla w związku z uchyleniem uchwały – Wydział SRG,

– przycięcia gałęzi w drodze przy posesji Pana Waradzyna – ul. Gorczańska – Wydział SRG,

 

XII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 16.09.2015 r.

Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:

– zakupu 5 litrów farby białej do pomalowania pasów przy szkole podstawowej nr 3 i wyrażenie zgody na jej pomalowanie  – Wydział SRG,

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.09.2015 r.

Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie w sprawie:

– poprawy stanu drogi publicznej ul. Poniatowskiego – uzupełnienie ubytków w asfalcie   – Wydział SRG /pismo w załączeniu/,

Janusz Wójciak 29.09.2015

Janusz Wójciak -Wniosek Budżetowy 2016

 

15 sesja- 25 listopada 2015 r.

Radny Janusz Wójciak – złożył wniosek na piśmie / w załączeniu / – Wydział SRG,

Janusz Wójciak 25.11.2015

 

XVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.01.2016 r.

Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie:

oraz wystąpił z zapytaniem – dlaczego projekt uchwały w sprawie podwyższenia diet dla radnych nie został wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji – BRM,  Klub Radnych Nasze Miasto jest przeciw podwyżką. 

Wniosek Janusz Wójciak 27.01.2016

Odpowiedz Janusz Wójciak 27.01.2016

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 24.02.2016 r

Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie:

– wniosek nr 1  / w załączeniu /        – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2016 r.

Radny Janusz Wójciak zapytał o zadania na osiedlu Słone, które wybrali mieszkańcy.

Zapytanie Janusz Wójciak Słone 27.04.2016

Odp. Janusz Wójciak Słone 09.05.2016

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.06.2016 r.

Radny Janusz Wójciak wnioskował w sprawie:

– zamontowania szyby na przystanku autobusowym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – Wydział SRG,

– naprawy przepustów na osiedlu Zającówka na Słonem– Wydział SRG,

XXIV sesja – zapytanie

Janusz Wójciak – zapytanie /w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

XXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.10.2016 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie:

– wniosek nr 1 / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.11.2016 r.

Radny Janusz Wójciak złożył 1 wniosek na piśmie / w załączeniu/, – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

oraz wnioskował w sprawie  zamontowania ławek , koszy i tablicy informacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – „Słone” po remoncie drogi – Wydział SRG,

XXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.12.2016 r.

Radny Janusz Wójciak złożył 2 wnioski na piśmie:

– wniosek nr 1 /w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

– wniosek nr 2 /w załączeniu/- odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

i – 1 zapytanie na piśmie / w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.01.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył 2 zapytania na piśmie:

– zapytanie nr 1 / w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

– zapytanie nr 2 / w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

XXX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.03.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 1 wniosek i 5 zapytań    / w załączeniu/

– wniosek 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

– zapytanie 1 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 2 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 3 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 4 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 5 / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.04.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 4 zapytania::

– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

– zapytanie nr 2 – / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

– zapytanie nr 3 – / w załączeniu/

– zapytanie nr 4 – / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/

XXXII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 31.05.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie:

–  wniosek – / w załączeniu /,     odpowiedź – /w załączeniu/

– zapytanie – / w załączeniu /    odpowiedź – /w załączeniu/

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 28.06.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:

– zapytanie nr 1 – / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

– zapytanie nr 2 – / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

oraz wystąpił z zapytaniem:

– dotyczącym planowanej inwestycji budowy masztu sieci Play – Wydział AGI,

oraz wnioskował w sprawie:

– remontu wieży widokowej w Zarytem – na Polczakówce – Wydział SRG,

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 19.07.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie:

-1 zapytanie – / w załączeniu / – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

-1 wniosek  – / w załączeniu / – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

XXXV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 30.08.2017 r.

 

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania i 1 wniosek:

– zapytanie nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 2  / w załączeniu/ – odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– wniosek nr 1  / w załączeniu/ – odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 27.09.2017 r.

Radny Janusz Wójciak wnioskował:

– aby dążyć do realizacji chodnika tzw. gęsiej szyjki łączącej ulicę Jana Pawła II z ul. Na Banię – Wydział SRG,

 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 25.10.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:

– zapytanie nr 1 – / w załączeniu/,  odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 2 – / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 29.11.2017 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 3 zapytania i 1 wniosek:

– zapytanie nr 1 / w załączeniu / odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 2 / w załączeniu / odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie nr 3 / w załączeniu / odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– wniosek / w załączeniu /, odpowiedź na wniosek / w załączeniu /

oraz wystąpił z zapytaniem dotyczącym remontu wieży widokowej na Polczakówce – Wydział SRG,

oraz wnioskował w sprawie zorganizowania spotkania z Prezesami spółek „Szpital Miejski” i „Zakłady Komunalne” celem omówienia funkcjonowania spółek i ich kondycji finansowej – Przewodnicząca Rady Miejskiej,

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 28.12.2017 r.

 1.Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 4 zapytania:

– zapytanie 1 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 2 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 3 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 4 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

 

XL sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 07.03.2018 

1.Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 5 zapytań:

– zapytanie 1 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

– zapytanie 2 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

– zapytanie 3 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

– zapytanie 4 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

– zapytanie 5 / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /

XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 15.03.2018 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:

– zapytanie 1 –  / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

– zapytanie 2 –  / w załączeniu/, odpowiedź na zapytanie / w załączeniu /

XLIV sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 26.07.2018 r.

Radny Janusz Wójciak złożył na piśmie 2 zapytania:,

– Zapytanie nr 1 – /w załączeniu/    Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/

– Zapytanie nr 2 – /w załączeniu/    Odpowiedż na zapytanie /w załączeniu/

2 thoughts on “Janusz Wójciak

  1. Witam, czy remont chodnika na ul Poniatowskiego który był zaplanowany za za 150 tyś to jest zrealizowany czy jest w takcie?, i jeszcze jak wygląda remont Miśkowcówki? Było dość dużo zaplanowanych środków. Warto porozmawiać z mieszkańcami a nam na forum przekazać te informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
15 ⁄ 5 =


Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]