Obietnice Burmistrz Przybyło

[OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH “NASZE MIASTO”]

Niniejszym oświadczamy, że burmistrz Ewa Przybyło nie była i nie jest członkiem, ani sympatykiem Klubu Radnych “Nasze Miasto”. Działalność burmistrz Ewy Przybyło nie powinna być łączona z działalnością Klubu Radnych “Nasze Miasto”.

Ewa Przybyło obietnice 2014 -A

Ewa Przybyło obietnice 2014-B

 

Co obiecała  Burmistrz Ewa Przybyło w 2006, 2010 i 2014 roku ? A co zrealizowała ?

2006

EwaPrzybyło2006

EWA PRZYBYŁO

36 lat; magister inżynier budownictwa (Politechnika Krakowska); zawód wykonywany: specjalista od pozyskiwania środków z funduszy krajowych i europejskich; mąż: Piotr (policjant), dzieci: syn Grzegorz, córka Ania.

Miesięczne przychody: 3 700 zł.

Uprawia: jazdę na rowerze, nartach, łyżwach oraz pływanie – razem z mężem i dziećmi.

Credo życiowe: w życiu kieruję się słowami Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.

Doświadczenie w pracy samorządowej: mogę pochwalić się 8-letnią pracą samorządową, której efektem są nagrody i wyróżnienia w: pozyskiwaniu środków; prowadzeniu strategicznych inwestycji gminnych; pracy społecznej na rzecz stowarzyszeń i organizacji zajmujących się kulturą i sportem. Jestem członkiem Małopolskiej Sieci Koordynatorów ds. Funduszy Strukturalnych. Poza pracą zawodową jestem konsultantem Krajowego Systemu Usług ds. Zamówień Publicznych. Społecznie zasiadam w Radzie Nadzorczej spółki Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

Pierwszą decyzją będzie: przygotowanie projektu uchwały o przejęciu szpitala przez samorząd rabczański i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Kontynuować w mieście warto: budowę dróg i chodników; remonty obiektów oświatowych – szkół i przedszkoli; budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w całej gminie; organizowanie imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej.

Najpierw zmienić trzeba: stosunek urzędników do petentów; sposób promocji Rabki; skuteczność pozyskiwania środków unijnych; wizerunek burmistrza w relacjach z Kościołem, samorządem powiatowym i wojewódzkim.

Pomysł na miasto: chciałabym, aby Rabka-Zdrój była znanym w Polsce i Europie oraz licznie odwiedzanym ośrodkiem rekreacyjno-uzdrowiskowym. Aby to osiągnąć, należy stworzyć płaszczyznę współpracy wszystkich publicznych i prywatnych podmiotów zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym, wypoczynkiem i rekreacją, wypracować wspólnie cele, zadania i konsekwentnie je realizować.

Poparcie i spodziewany elektorat: chcę pracować dla wszystkich. Liczę na poparcie wszystkich, którzy chcą, aby życie w naszej gminie było lepsze, a dzieci i wnuki mogły znaleźć tu dla siebie miejsce.

2010

Ewa Przybyło 2010 A

Ewa Przybyło 2010 B

Obietnice Wyborcze Burmistrz Ewy  Przybyło na kadencję 2010-2014
1. Park   Sprawa parku z wykonawcą  jest w sądzie
2. Amfiteatr  Zrealizowano
3. Sale gimnastyczne  Tylko na Słonym
4.Chodnik Ponice,Rdzawka  W części
5. Remiza w Chabówce Nie zrobiono do końca 2014, w trakcie.
6. Baseny solankowe  Nie zrealizowano
7. Rozbudowa Szpitala  Nie zrealizowano
8. Kino Śnieżka Nie zrealizowano
9. Basen  Nie zrealizowano
10. Remont stadionu  Nie zrealizowano
11. Skatepark  Jest
12. Studium zagospodarowania  Nie zrealizowano
13. Modernizacja oczyszczlni ścieków  Nie zrealizowano
14. Kanalizacja ?
15.Wodociągi ?

2014

Obietnice Wyborcze Burmistrz Ewy  Przybyło na kadencję 2014-2018
1. Bulawary nad Poniczanką  Powtórka z 2010
2. Baseny solankowe  Powtórka z 2010
3. Wodny Plac Zabaw
4. Program Ochrony Powietrza
5. Sale gimnastyczne na wsiach Powtórka z 2010
6. Drogi,chodniki

 

Za http://rabka.pl/index.php?id=serwis&art=4074

Obietnice  2014-2018

” . Od dziś, tak jak w poprzednich dwóch kadencjach, będę pozyskiwać znaczne środki zewnętrzne na inwestycje i zajmować się projektami o ogromnym znaczeniu dla całej gminy takimi jak: budowa reprezentacyjnych bulwarów nad Poniczanką, basenów solankowych i wodnego placu zabaw, wdrożenie programu ochrony powietrza, budowa sal gimnastycznych na wsiach, dalsza modernizacja dróg i chodników w całej gminie.  ”

Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]