Skandaliczna decyzja 11 radnych oraz kłamstwa Burmistrz Ewy Przybyło na sesji absolutoryjnej

Mieszkańcy zapłacą karę, tak zadecydowało 11 radnych na sesji. Wymierzenie Burmistrzowi Rabki – Zdroju kary pieniężnej w wysokości 20 000,00 zł, za niedotrzymanie terminów realizacji

Read more

Wojewoda uchyla kolejną uchwałę – podjęta Rezolucja w dniu 28 grudnia 2017 r. przez Radnych zgromadzonych wokół burmistrz Ewy Przybyło jest niezgodna z prawem i konstytucją.

Radni Rady Miejskiej zgromadzeni wokół burmistrz Ewy Przybyło w grudniu 2017 podjęli  rezolucję skierowaną do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu przeciwko

Read more

Pytamy o zatrudnienie syna Marii Górnickiej Orzeł w urzędzie w Rabce Zdroju przez burmistrz Przybyło

Co burmistrz Ewa Przybyło ma do ukrycia ? Co ukrywa przewodnicząca Maria Górnicka Orzeł ? Janusz Wójciak Syn Marii Górnickiej Orzeł 27.04.2017 Odp Janusz

Read more

Burmistrz Ewa Przybyło została skazana w sądzie karnym.

W dniu 01.02.2017 w procesie karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt II K 506/14, Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło została skazana

Read more

Komisja rewizyjna rozpatrzyła skargę Fundacji Stańczyka na burmistrz Ewę Przybyło

Szanowni Państwo, Prezentujemy nagranie z komisji rewizyjnej , która rozpatrzyła skargę Fundacji Stańczyka na burmistrz Ewę Przybyło. Kuriozum ! Fundacja Stańczyka Skarga Rabka-Zdrój Related posts:

Read more

[Aktualizacja] Jak zachowują się radni popierający burmistrz Ewę Przybyło !

Szanowni Państwo, Zobaczcie perełkę z komisji budżetowej 26.04.2016  🙂 Jak wyglądają posiedzenia komisji ,kiedy członkowie Klubu Radnych ”Nasze Miasto” chwilowo opuszczają salę obrad. Cyrk

Read more

Jak miasta partnerskie Rabki Zdroju dbają o środowisko?

Szanowni Państwo, 4 i 5 marca 2016  we Frome w Anglii , jednym z miast partnerskich Rabki Zdroju odbyła się konferencja na tematy związane

Read more