Propozycje Rafała Hajdyły- kandydata na Burmistrza Rabki-Zdroju.

http://gorce24.pl/informacje/10655/Rafal_Hajdyla_Bola_mnie_zmarnowane_szanse_odrzucone_pomysly_madrych_ludzi_zniechecanie_do_samodzielnego_myslenia_i_niekompetencja Zapytaliśmy kandydatów na burmistrza Rabki-Zdroju o powód startu w wyborach, ocenę obecnych władz i własny program wyborczy. Jako pierwszy odpowiedział nam Rafał Hajdyła,

Read more

Burmistrz Ewa Przybyło planuje kolejną podwyżkę opłat za śmieci do 16 zł od osoby?

Burmistrz Ewa Przybyło planuje kolejną podwyżkę opłat za śmieci do 16 zł od osoby? Spełnia się kolejny czarny scenariusz, przed którym  przestrzegał Klub Radnych

Read more

Klub Radnych „Nasze Miasto” nie udzielił absolutorium dla Burmistrz Ewy Przybyło z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Klub Radnych „Nasze Miasto” nie udzielił absolutorium dla Burmistrz Ewy Przybyło z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Istotą udzielenia absolutorium jest brak zastrzeżeń

Read more

Skandaliczna decyzja 11 radnych oraz kłamstwa Burmistrz Ewy Przybyło na sesji absolutoryjnej

Mieszkańcy zapłacą karę, tak zadecydowało 11 radnych na sesji. Wymierzenie Burmistrzowi Rabki – Zdroju kary pieniężnej w wysokości 20 000,00 zł, za niedotrzymanie terminów realizacji

Read more

Burmistrz Ewa Przybyło z wyrokiem karnym [Nagrania]