Robimy co do nas należy. Mimo przeciwności.

Burmistrz Leszek Świder zmienia zapisy w swojej uchwale z 30.12.2020 r. dotyczącą umożliwienia zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, w związku z konsekwencjami COVID-19 i wydłuża termin na 3 miesiące.

Przypomnijmy, że na sesji w grudniu, Radny Marek Ciepliński złożył wniosek o zmianę w projekcie uchwały, aby okres zwolnienia został wydłużony na 3 miesiące do końca marca 2021 r. Jednak glos radnego został wtedy zlekceważony, a złożony wniosek nie doczekał się głosowania.

Jak się okazuje, brak współpracy i dobrej woli  Przewodniczącego Rady Miejskiej – Józefa Michała Skowrona, jak też Burmistrza, skutkuje  głosowaniem  zmiany uchwały o zapisy, jakie proponował radny Marek Ciepliński, działający w interesie poszkodowanych przedsiębiorców. 

Należy dodać, że gmina otrzyma rządowe wsparcie za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

https://www.scribd.com/do…/492207033/uchwała-grudzień-biznes
https://rabkanm.pl/…/jak-burmistrz-wspomaga-przedsiebiorcow/