Dlaczego Burmistrz Leszek Świder nie odpowiada na pytania dotyczące Szpitala ❓

Dlaczego Burmistrz Leszek Świder nie odpowiada na pytania dotyczące Szpitala ❓

➡W związku z brakiem odpowiedzi przez Burmistrza, na zadane pytania w sprawie Szpital Miejskiego złożone na sesji w dniu 25.11.2020 r., Radny Marek Ciepliński skierował do Burmistrza wezwanie o rzetelne odpowiedzi i wyjaśnienie zachowania Burmistrza.

➡Burmistrz odesłał radnego do Prezesa Szpitala o uzyskanie odpowiedzi, co jest niezgodne ze statutem gminy i ustawy o samorządzie gminnym.

➡Przypominamy, że to sam Burmistrz powołał w urzędzie Stanowisko ds. KONTROLI, które ma sprawować nadzór właścicielski nad własna spółka oraz wydał Zarządzenie z 6.02.2020 w tej sprawie.

➡Także w strukturze organizacyjnej UM bezpośrednio pod Burmistrza podlega nadzór właścicielski nad Szpitalem Miejskim.

Dlaczego zatem Burmistrz unika odpowiedzi ❓

Jak w takim razie wygląda nadzór właścicielski ❓

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1550726,stanowisko-ds-kontroli.html?fbclid=IwAR1tLL9K_ENhael-43FStbP-kK6BqmFRoe_tfPgysvUUMP3vEJUU13Mkpyg
https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,m,144430,struktura-urzedu.html?fbclid=IwAR0jqd1HHMzNLVgE6t8Yu9_pJ_8c1ws6uX_2Gj6LItiTZEpNUJ8RzUa6kSQ