Jak Burmistrz wspomaga przedsiębiorców??

Na ostatniej XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.12.2020 r. Rada Miejska uchwaliła uchwałę autorstwa Burmistrza Leszka Świdra dotycząca umożliwienia zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, w związku z konsekwencjami COVID-19.

➡Zwolnienie dotyczy okresu tylko jednego miesiąca tj. stycznia 2021 r.W trakcie procedowania uchwały, Radny Ciepliński Marek złożył wniosek o zmianę w projekcie uchwały, aby w/w okres został wydłużony na 3 miesiące do końca marca 2021 r.

➡Prosił o rozpatrzenie tej zmiany, co jest zgodne z obowiązującym statutem, który mówi, że procedura rozpatrywania projektu uchwały obejmuje w szczególności zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w projekcie, które to wnioski są poddawane pod głosowanie (§ 36 i § 39 Statutu Gminy Rabki-Zdroju).➡Jednakże Przewodniczący Rady Józef Michał Skowron nie poddał pod głosowanie tego wniosku, a co najciekawsze Burmistrz Leszek Świder stwierdził, że jest to jego projekt uchwały i może go zmienić tylko on, że radni mogą go albo przyjąć albo odrzucić, natomiast jeśli będzie projekt uchwały radnych, to można go dowolnie zmieniać.

➡Przewodniczący Rady Józef Michał Skowron nie wykazał się znajomością przepisów prawnych tj. statutu gminy, a przez to uniemożliwił po raz kolejny radnemu Markowi Cieplińskiemu procedowanie, w ważnych dla mieszkańców kwestiach.

➡W związku ze swoją wypowiedzią, nieznajomością prawa tj. statutu gminy okazał się również Burmistrz Leszek Świder, który na tej samej sesji, sam jako autor, przedłożył uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Rabki-Zdroju.

➡Zarówno Pan Przewodniczący Rady, jak też Burmistrz Rabki-Zdroju powinien szczegółowo zapoznać się z treścią statutu, a zwłaszcza § 36 i § 39, które określają jak może zachować się wnioskodawca projektu uchwały oraz co poddaje się pod głosowanie 😊, aby nie popełniać tak kardynalnych błędów.

➡Wstyd Panie Przewodniczący Rady!!!, że pomimo upływu dwóch lat kadencji pokazuje Pan brak znajomości podstawowych przepisów prawa!!! To już kolejny blamaż, który powinien zastanowić nad pełnieniem tak ważnej funkcji, jak kierowanie pracami Rady Miejskiej?

https://fb.watch/2T0HMDL6m7/