Co ukrywa burmistrz Leszek Świder o Szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju ❗❗❗

Co ukrywa burmistrz Leszek Świder o Szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju ❗❗❗

➡Radny Marek Ciepliński na ostatniej sesji 15.05.2020 w imieniu mieszkańców Rabki-Zdroju, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, zwrócił się z zapytaniami do burmistrza Leszka Świdra.
💬 bit.ly/pytaniaoszpital
A oto odpowiedź jaką otrzymał radny:
💬 bit.ly/odpowiedzburmistrza

➡Burmistrz Leszek Świder, na jednym z portali społecznościowych, wypomniał ostatnio radnemu Markowi Cieplińskiemu, że „w poprzedniej kadencji o takich informacjach mógł tylko pomarzyć” przypominając, że poprzednia burmistrz nie udzielała informacji na temat szpitala.
💬 bit.ly/marzeniawrabce
W związku z brakiem odpowiedzi przez burmistrza Leszka Świdra na wiele zapytań widać radny Marek Ciepliński nadal musi “marzyć” o informacjach na temat szpitala.
Odesłanie radnego do prezesa szpitala w celu otrzymania informacji jest swoistym deja vu z poprzedniej kadencji.
Jak w takim razie sprawowany jest nadzór właścicielski nad własna spółką, skoro burmistrz nie potrafi w ciągu 14 dni odpowiedzieć na proste pytania ❓❓❓
Na co burmistrz nie odpowiedział:
➡1) Czy został rozstrzygnięty konkurs (ogłoszonym w dniu 20.01.2020 r.) na Dyrektora ds. wsparcia działalności medycznej lub czy zostało to stanowisko obsadzone poza konkursem?
Jeżeli tak, to proszę o podanie kto objął to stanowisko, z jaką datą został zatrudniony, z jakim wynagrodzeniem oraz jakim zakresem obowiązków ?
➡2) Czy Szpital Miejski zatrudnia Pielęgniarkę Naczelną ?
Jeżeli tak, to proszę o podanie kto objął to stanowisko, w jakiej formie podpisana jest umowa, z jaką datą oraz w jakim wymiarze czasu pracy ?
Kim są te osoby ❓❓❓
Co chce ukryć burmistrz? Skoro zaraz po zadanych pytaniach przez radnego (5 dni po sesji) o Pielęgniarkę Naczelną, na portalu Szpitala pojawił się, ogłoszony przez prezesa, nowy konkurs na to stanowisko.
💬 bit.ly/konkurspielegniarka
➡3) Podanie z jakimi kancelariami prawnymi zostały podpisywane umowy przez władze Szpitala Miejskiego, od czasu powołania obecnego Prezesa Szpitala Miejskiego oraz o podanie wysokości kwot wynagrodzenia dla kancelarii prawnych szpitala z wszystkich podpisanych umów cywilnoprawnych.
Kto świadczy obsługę prawną, że jest taki opór przed podaniem tych danych ❓❓❓
➡4) Czy przeprowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała jakieś nieprawidłowości w Szpitalu Miejskim? Jeśli tak, to jakie ?
Co ukrywa burmistrz ❓❓❓
➡5) Nie doczekaliśmy się także odpowiedzi o pytanie, na które burmistrz był tak oburzony na facebooku: dlaczego do dnia dzisiejszego brak jest umieszczonej na BIP informacji z działalności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala Miejskiego, skoro Prezes Szpitala Miejskiego obiecał przekazanie informacji na BIP po swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. ❓❓❓

Odpowiedź burmistrza Leszka Świdra przypomina nam unikanie odpowiedzi za poprzedniej kadencji.
I jak się to ma do obiecywanej przez burmistrza transparentności ❓❓❓

Radny Marek Ciepliński, nadal będzie pytać i kontrolować działania Burmistrza i spółek, a przede wszystkim będzie żądać rzetelnych odpowiedzi dla mieszkańców i działania zgodnego z prawem ❗❗❗

#RabkaZdrój #SzpitalMiejskiwRabceZdroju

Gorce24 Podhale24.pl Tygodnik Podhalański Góral Info Rabka24.info Radio Kraków TVP3 Kraków