Jaka jest sytuacja Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju ❓❓❓

❗Jaka jest sytuacja Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju ❓❓❓
Szanowni Państwo,
Radny Marek Ciepliński na ostatniej sesji 15.05.2020 w imieniu mieszkańców Rabki-Zdroju, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, zwrócił się z następującymi zapytaniami do burmistrza Leszka Świdra:
➡ Czy został rozstrzygnięty konkurs (ogłoszony w dniu 20.01.2020 r.) na Dyrektora ds. wsparcia działalności medycznej lub czy zostało to stanowisko obsadzone poza konkursem?
Jeżeli tak, to proszę o podanie kto objął to stanowisko, z jaką datą został zatrudniony, z jakim wynagrodzeniem oraz jakim zakresem obowiązków ?
➡ Czy Szpital Miejski zatrudnia Pielęgniarkę Naczelną ?
Jeżeli tak, to proszę o podanie kto objął to stanowisko, w jakiej formie podpisana jest umowa, z jaką datą oraz w jakim wymiarze czasu pracy ?
➡ Proszę o podanie z jakimi kancelariami prawnymi zostały podpisywane umowy przez władze Szpitala Miejskiego, od czasu powołania obecnego Prezesa Szpitala Miejskiego ?
Proszę o podanie wysokości kwot wynagrodzenia dla kancelarii prawnych szpitala z wszystkich podpisanych umów cywilnoprawnych.
➡ Ile wynosi aktualne zadłużenie spółki ?
➡ Na jakim etapie są postępowania Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju z pracownikami w Sądzie Pracy ?
W przypadku zakończonych postępowań proszę o podanie, czy były zasadzone i wypłacane odszkodowania, bądź inne koszty ?
Jeśli tak, to w jakich wysokościach ?
➡Czy przeprowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała jakieś nieprawidłowości w Szpitalu Miejskim? Jeśli tak, to jakie ?
➡ Proszę o szczegółową informację na temat wysokości oraz realizacji kontraktu z NFZ za rok 2019.
➡ Dlaczego do dnia dzisiejszego brak jest umieszczonej na BIP informacji z działalności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala Miejskiego, skoro Prezes Szpitala Miejskiego obiecał przekazanie informacji na BIP po swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. ?

W przypadku braku wiedzy przez Pana Burmistrza na tematy zadanych pytań poprosił o wystąpienie do Prezesa Szpitala Miejskiego o udzielenie rzetelnych informacji, a następnie przekazanie i udostępnianie na Biuletynie Informacji Publicznej.
#RabkaZdrój #SzpitalMiejskiwRabceZdroju

Jaka jest sytuacja Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju ?

❗Jaka jest sytuacja Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju ❓❓❓Szanowni Państwo, Radny Marek Ciepliński na ostatniej sesji 15.05.2020 w imieniu mieszkańców Rabki-Zdroju, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, zwrócił się z następującymi zapytaniami do burmistrza Leszka Świdra:➡ Czy został rozstrzygnięty konkurs (ogłoszony w dniu 20.01.2020 r.) na Dyrektora ds. wsparcia działalności medycznej lub czy zostało to stanowisko obsadzone poza konkursem? Jeżeli tak, to proszę o podanie kto objął to stanowisko, z jaką datą został zatrudniony, z jakim wynagrodzeniem oraz jakim zakresem obowiązków ?➡ Czy Szpital Miejski zatrudnia Pielęgniarkę Naczelną ?Jeżeli tak, to proszę o podanie kto objął to stanowisko, w jakiej formie podpisana jest umowa, z jaką datą oraz w jakim wymiarze czasu pracy ?➡ Proszę o podanie z jakimi kancelariami prawnymi zostały podpisywane umowy przez władze Szpitala Miejskiego, od czasu powołania obecnego Prezesa Szpitala Miejskiego ? Proszę o podanie wysokości kwot wynagrodzenia dla kancelarii prawnych szpitala z wszystkich podpisanych umów cywilnoprawnych.➡ Ile wynosi aktualne zadłużenie spółki ?➡ Na jakim etapie są postępowania Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju z pracownikami w Sądzie Pracy ? W przypadku zakończonych postępowań proszę o podanie, czy były zasadzone i wypłacane odszkodowania, bądź inne koszty ? Jeśli tak, to w jakich wysokościach ?➡Czy przeprowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała jakieś nieprawidłowości w Szpitalu Miejskim? Jeśli tak, to jakie ?➡ Proszę o szczegółową informację na temat wysokości oraz realizacji kontraktu z NFZ za rok 2019.➡ Dlaczego do dnia dzisiejszego brak jest umieszczonej na BIP informacji z działalności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala Miejskiego, skoro Prezes Szpitala Miejskiego obiecał przekazanie informacji na BIP po swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. ?W przypadku braku wiedzy przez Pana Burmistrza na tematy zadanych pytań poprosił o wystąpienie do Prezesa Szpitala Miejskiego o udzielenie rzetelnych informacji, a następnie przekazanie i udostępnianie na Biuletynie Informacji Publicznej. #RabkaZdrój #SzpitalMiejskiwRabceZdroju

Geplaatst door Klub Nasze Miasto – Rabka-Zdrój op Dinsdag 26 mei 2020