Radny Marek Ciepliński znalazł oszczędności dla dzieci w żłobkach – niestety radni nie przegłosowali wniosku.

Szanowni Państwo,
➡Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radny Marek Ciepliński złożył wniosek dotyczący zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
http://bit.ly/coproponujeMarekCieplinski
➡Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom na poprzedniej sesji, Marek Ciepliński zaproponował znalezienie oszczędności w budżecie na 2020 rok, na dofinansowanie dzieci objętych opieką w żłobku – chodzi o kwotę 180 600,00 zł.
➡Niestety wniosek radnego nie został poddany pod głosowanie, co naszym zdaniem jest niezgodne z prawem.
Przewodniczący Rady – Józef Michał Skowron ewidentnie złamał przepis § 39 statutu, nie poddając wniosku pod głosowanie.
Które to już potknięcie Przewodniczącego? Czy nie czas na naukę, aby unikać kompromitacji?
➡Przypomnijmy, że na sesji 27.11.2019 r. radni skupieni wokół burmistrza Leszka Świdra poparli jego inicjatywę obcięcia o 50% dofinansowania do jednego dziecka w żłobku (tj. o 175,00 zł).
➡Skoro Burmistrz wraz ze swoim zastępcą Małgorzatą Gromalą szuka oszczędności przede wszystkim w sferze oświaty, przez co mają ucierpieć dzieci, Radny zaproponował aby zacząć oszczędzać od siebie czyli radnych i burmistrzów, sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.
➡Radny zaproponował:
1⃣obniżyć diety radnych o ogólną kwotę 50 000,00 zł, (35,7 %)
2⃣obniżyć wynagrodzenia w sferze budżetowej o ogólna kwotę 109 000,00 zł (2,9 %)
3⃣zmniejszyć miesięczny ryczałt dla sołtysów z kwoty 500,00 zł do 300,00 zł,
4⃣zmniejszyć Przewodniczącym Rad Osiedlowych miesięczny ryczałt w kwocie 150,00 zł do jednorazowej wypłaty 200,00 zł (zebranie osiedlowe odbywa się raz na rok)
➡Zaproponowane zmiany miały dać oszczędności w wysokości 180 600,00 zł, co pozwoliłoby utrzymać dofinansowanie dla naszych dzieci na dotychczasowym poziomie, zamiast poszukiwać pieniędzy w kieszeniach rodziców.
➡Propozycję radnego Marka Cieplińskiego odesłano do rozpatrzenia na komisji budżetowej.
Miejmy nadzieję, że radni postawią jednak na mieszkańców, a nie na pieniądze ❗❗❗