Radny Marek Ciepliński walczy o głos mieszkańca.

Radny Marek Ciepliński walczy o głos mieszkańca.👍👍👍

Szanowni Państwo,
➡Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, Marek Ciepliński złożył wniosek do uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rabki – Zdroju, w sprawie umożliwienia zabierania głosu mieszkańcom gminy w ważnych sprawach dla gminy, ponieważ projekt zmian statutu zaproponowany przez Doraźna Komisję Statutową nie przewidywał takiej zmiany.
http://bit.ly/wniosekogłosdlaMieszkańców
➡Niestety, większość radnych była przeciwna wprowadzeniu tych zmian w statucie i wniosek upadł.❗❗❗
➡Radni byli również przeciwni transmitowaniu dla mieszkańców obrad komisji rady gminy, a przecież tam rozstrzygają się ważne sprawy dla mieszkańców. ❗❗❗
➡Gdzie transparentność, którą tak deklarowali podczas kampanii wyborczej?
➡Czy po wyborach mieszkańcy przestali się już dla nich liczyć?
➡Przypomnijmy, że ograniczenie w zabieraniu głosu przez mieszkańców zostało wprowadzone w poprzedniej kadencji rady, kiedy przewodniczącą Rady Miejskiej była Maria Górnicka-Orzeł.
http://bit.ly/jakbyłowpoprzedniejkadencji