Kulisy głosu dla mieszkańców na ostatniej sesji w starym roku.

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pytania mieszkańców, publikujemy nagranie z głosowania oraz wykaz imiennych głosowań w sprawie poprawek radnego Marka Cieplińskiego do statutu, w sprawie umożliwienia zabierania głosu mieszkańcom gminy w ważnych sprawach dla gminy.

⚠⚠⚠ Burmistrz Leszek Świder głoszący jak bardzo liczy się głos mieszkańca, że zawsze zostaną wysłuchani, milczał, kiedy Radny Marek Ciepliński wprowadzał poprawki do statutu- a jego radni byli przeciw.

Również Przewodniczący Rady: Józef Michał Skowron, nie pamięta co obiecał mieszkańcom – http://bit.ly/cozapomniałMichałSkowron – a na sesji głosował przeciw. ❗❗❗

➡Wniosek Radnego Marka Cieplińskiego o wprowadzenie poprawki nr 1 tj. o dodanie do porządku sesji punktu: wnioski i zapytania mieszkańców

Ciepliński Marek ZA
Koper Aleksandra ZA
Krzysztof Dariusz ZA
Rogowiec Paweł ZA

❌Kwatyra Jan PRZECIW
❌Latawiec Jacek PRZECIW
❌Ptak Piotr PRZECIW
❌Hoim Małgorzata PRZECIW
❌Wójtowicz Rafał PRZECIW
❌Śmietana Józefa PRZECIW
❌Żółtek Piotr PRZECIW

Skipiała Robert WSTRZYMAŁ SIĘ
Skowron Józef Michał WSTRZYMAŁ SIĘ
Majerczyk Dorota WSTRZYMAŁ SIĘ

➡Wniosek Radnego Marka Cieplińskiego o wprowadzenie poprawki nr 2: dotyczącej zabierania głosu mieszkańców w ważnych sprawach dla gminy

Ciepliński Marek ZA
Rogowiec Paweł ZA
Koper Aleksandra ZA
Krzysztof Dariusz ZA

❌Skowron Józef Michał PRZECIW ❗❗❗
❌Wójtowicz Rafał PRZECIW
❌Śmietana Józefa PRZECIW
❌Żółtek Piotr PRZECIW
❌Hoim Małgorzata PRZECIW
❌Kwatyra Jan PRZECIW
❌Latawiec Jacek PRZECIW
❌Ptak Piotr PRZECIW

Majerczyk Dorota WSTRZYMAŁ SIĘ
Skipiała Robert WSTRZYMAŁ SIĘ

➡Wniosek Radnego Marka Cieplińskiego o wprowadzenie poprawki nr 3: o transmisję komisji w internecie

Ciepliński Marek ZA
Koper Aleksandra ZA
Krzysztof Dariusz ZA
Rogowiec Paweł ZA
Skipiała Robert ZA

❌Kwatyra Jan PRZECIW
❌Latawiec Jacek PRZECIW
❌Ptak Piotr PRZECIW
❌Skowron Józef Michał PRZECIW ❗❗❗
❌Wójtowicz Rafał PRZECIW
❌Śmietana Józefa PRZECIW
❌Żółtek Piotr PRZECIW
❌Hoim Małgorzata PRZECIW

Majerczyk Dorota WSTRZYMAŁ SIĘ