Oświadczenie z dnia 9 grudnia 2019

Szanowni Państwo,
➡Przypominamy, iż z dniem 29 maja 2019 r. Klub Radnych „Nasze Miasto” zakończył swoją działalność , którego członkami byli radni Dorota Marejczyk, Aleksandra Koper, Paweł Rogowiec, Marek Ciepliński,Katarzyna Karkula, Robert Skipiała i Dariusz Krzysztof.
http://bit.ly/rozwiązanieklubu
➡Wcześniej tj. 21 lutego 2019 r. decyzję o wystąpieniu z Klubu Radnych „Nasze Miasto” podjął Józef Michał Skowron.
http://bit.ly/rezygnacjaMichałaSkowrona
➡Od 22 listopada 2019 funkcjonuje Klub Nasze Miasto.
➡Jednocześnie informujemy, że na niniejszej stronie nadal będą przedstawiane, wiarygodne i oparte na faktach, informacje z życia naszego miasta.