Czy w najbliższym czasie czeka nas drastyczna podwyżka za odbiór śmieci?

⚠Czy burmistrz Leszek Świder wykorzysta wreszcie potencjał Rabki, czy też utrzymanie obecnej ceny śmieci stanie się nierealne?⚠
➡Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę burmistrza o ograniczeniu wywozu śmieci, aby utrzymać cenę na dzisiejszym poziomie. Jak to tłumaczył Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skowron: żebyśmy mogli do końca marca „doczołgać się” bez podwyżki.  🙂
➡Bardzo ciekawie to zobrazował, skoro w tym roku samorząd musi dopłacić ponad milion złotych do tego działania.
A jakie kroki podjął Przewodniczący Rady Miejskiej, który deklarował w swojej kampanii wyborczej obniżenie cen śmieci dla mieszkańców??? Teraz straszy oficjalnie na sesji kwotą 38 zł od mieszkańca – to byłby wzrost już 330 % w tej kadencji.
➡Jeszcze ciekawiej zapowiada się zamiar zlecenia naszym Zakładom Komunalnym odbioru i zagospodarowania odpadów na trzy miesiące za kwotę: 3 555 555,56 zł netto, kiedy w budżecie zaplanowano wydatki na cały rok 2020 na kwotę: 2 963 992,00 zł.
http://bit.ly/zleceniedlaZakładówKomunalnych
http://bit.ly/śmieciw2020roku
➡Burmistrz Leszek Świder powołał grupę składającą się z urzędników, przedstawicieli Zakładów Komunalnych oraz dwóch radnych, która ma przeanalizować działania oszczędnościowe.
Czyżby burmistrz szukał wytłumaczenia przed zbliżającymi się drastycznymi podwyżkami za wywóz śmieci?
Czy jest to sposób na ukrycie braku skutecznych działań, które obiecywał burmistrz?
http://bit.ly/coobiecałburmistrzLeszekŚwiderwsprawieśmieci
➡Skoro przez tyle lat ci sami ludzie nie potrafili znaleźć i wdrożyć działań oszczędnościowych, to trudno się łudzić że teraz to nastąpi.
➡Przypominamy, że posiadamy sortownię surowców wtórnych, wybudowaną za 8 mln złotych, która miała być uruchomiona w tym roku po głośnych deklaracjach władz gminy. Brak również działań informacyjnych i edukacyjnych, które obiecywał burmistrz.
➡Jakie reformy zostały przeprowadzone w Zakładach Komunalnych? Widać brak rozwoju ZK, brak rozliczeń za wyprzedany majątek po zaniżonych cenach za poprzedniej kadencji.
➡Niestety, nie powołano w Zakładach Komunalnych prawdziwego menagera, który skutecznie zarządzałby m.in. gospodarką śmieciową.
Jak widzimy jedynymi działaniami na odbiór i zagospodarowanie odpadami są przeprowadzane przetargi, w których monopoliści dyktują warunki, ciągle podwyższając stawki, za co nam mieszkańcom przyjdzie, już niedługo, słono zapłacić.
Minął rok, a nadal tkwimy w martwym punkcie.