Burmistrz Leszek Świder i jego radni podnieśli podatki od nieruchomości.

Szanowni Państwo,

➡Na sesji w dniu 27 listopada 2019 radni przyjęli uchwałę Burmistrza Rabki – Zdroju dotyczącą podwyżek podatku od nieruchomości.
http://bit.ly/propozycjapodwyzekwrabce
http://bit.ly/popodwyzcewrabce

➡Jest to kolejne działanie w ramach polityki zaciskania pasa przez władze naszej gminy. Ograniczenia w szkołach, polityka zmniejszenia częstotliwości odbioru śmieci, grożąca i tak w przyszłości podwyżkami wywozu śmieci, a teraz podwyżka podatków, uderzają bezpośrednio w mieszkańców i przedsiębiorców płacących podatki w naszej gminie. Nie ma nic w zamian. Brak inwestowania w przedsięwzięcia przynoszące dochód, a jedynie w takie które trzeba utrzymywać. Taka polityka, niestety, prowadzi do dalszego zadłużania naszego miasta.

➡Radny Marek Ciepliński podnosił sprawę podniesionych podatków i braku zachęt do inwestowania u nas, stanął w obronie przedsiębiorców. Podkreślił, że przy takim podejściu władz miasta, część firm może wycofać się z Rabki – Zdroju.

Jak głosowali radni ?
Ciepliński Marek PRZECIW
❌Hoim Małgorzata ZA
❌Kwatyra Jan ZA
❌Latawiec Jacek ZA
❌Majerczyk Dorota ZA
❌Ptak Piotr ZA
❌Rogowiec Paweł ZA
❌Skowron Józef Michał ZA
❌Wójtowicz Rafał ZA
❌Śmietana Józefa ZA
❌Żółtek Piotr ZA
Koper Aleksandra WSTRZYMAŁ SIĘ
Krzysztof Dariusz WSTRZYMAŁ SIĘ