IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju materiały

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 31 stycznia 2019r. /czwartek/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie IV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Wręczenie zaświadczeń przewodniczącym oraz członkom zarządów osiedli wybranych w wyborach organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój w styczniu 2019 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: przystąpienia Gminy Rabka  Zdrój do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie, jako członka wspierającego,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
3) w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju,
4) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
5) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2019 – 2027,
7) w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.

6. Podjecie uchwały na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce–Zdroju ORG.1510.5.2018.
7. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 
8. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
9. Wnioski i zapytania radnych.            
10. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                               

– do udziału w której serdecznie zaprasza             

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

         mgr Józef Michał Skowron

4 IV Porządek Obrad – 2019….

projekt 1

projekt 2

projekt 3

projekt 4

projekt 5.pdf

projekt 6.pdf

projekt 7.pdf \

Projekt 72 Po Zmianach

Projekt 73 Po Zmianach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − eight =

Solve : *
50 ⁄ 25 =