Czego mieszkańcy Gminy Rabka-Zdrój nie wiedzą, a wiedzieć powinni.

Czego mieszkańcy Gminy Rabka-Zdrój nie wiedzą, a wiedzieć powinni.

 

Pragniemy poinformować mieszkańców naszej Gminy o nowych faktach, których głównymi postaciami są Burmistrz Ewa Przybyło oraz jej radca prawny Paweł Kukla z jednej strony, a mieszkaniec Rabki-Zdroju z drugiej strony. Rozjemcą musiał zostać Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie.

 

Burmistrz odmawiając udzielenia informacji publicznej mieszkańcowi Rabki-Zdroju naraziła budżet miasta na stratę wysokości ponad 50 tys. zł. Jak później tłumaczyła, winnym jest nie Burmistrz, a jej radca prawny, który jak sam twierdził, w nawale pracy nie dotrzymał terminów. Paweł Kukla zawarł z Gminą Rabka-Zdrój ugodę, w ramach której zobowiązał się oddać Gminie Rabka-Zdrój ww. kwotę.

Mieszkaniec Rabki- Zdój postanowił zapoznać się z ową ugodą i zwrócił się do Burmistrz  o udzielenie informacji publicznej nt. ugody zawartej pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój, a radcą prawnym Pawłem Kuklą. Jakież było zdziwienie mieszkańca kiedy otrzymał odmowę na udzielenie informacji ze względu na interes przedsiębiorcy, w tym przypadku Pawła Kukli.

Od tego momentu rozpoczyna się długoletnia walka we wszystkich instancjach sądowych w Polsce. Burmistrz zawzięcie broni swoich racji i mimo niekorzystnych wyroków robi wszystko, aby opinia publiczna nie poznała szczegółów ugody.

NSA oddalił skargę kasacyjną Burmistrz, uznając, iż podejmowane działania przez Burmistrz nie miały podstaw prawnych, przepisy prawa stosowała w sposób wadliwy i bezpodstawny. Sprawa, z którą zwracał się mieszkaniec, według NSA, winna być załatwiona bez zbędnych komplikacji, które zastosowała Burmistrz Ewa Przybyło.

W całej sprawie nasuwa się pytanie: dlaczego Burmistrz Rabki-Zdroju tak zawzięcie broniła dostępu do treści ugody?

Może w trakcie spotkań przed wyborami należy zapytać:

Dlaczego Burmistrz zażarcie broni interesów jednego przedsiębiorcy, tj. radcy prawnego Pana Pawła Kukli, zapominając o interesie Gminy?

Dlaczego Burmistrz Ewa Przybyło stawia się ponad prawem narażając finanse Gminy na kolejne grzywny?

Burmistrz Ewa Przybyło zapomniała, że jej pracodawcą są mieszkańcy tej Gminy. To oni, poprzez podatki w głównej mierze utrzymują Burmistrz i nie tylko, dlatego mają prawo pytać co dzieje się z ich pieniędzmi.

Burmistrz nie ma prawa stawiać się ponad obowiązujące przepisy dla jednostronnej korzyści kogokolwiek.

Poniżej publikujemy fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz link do całości dokumentu.

Burmistrz Ewa Przybyło i Radca Paweł Kukla I OSK 2020/17

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4AA31B437A

Klub Radnych Nasze Miasto

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 4 =

Solve : *
17 − 9 =