XLV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

29 sierpnia 2018 r. /środa/ o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju  przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie XLV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  2. Przyjęcie protokołów z XLIII oraz XLIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
  3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
  4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1)         w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

2)         w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka – Zdrój,

3)         w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju,

4)         w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój,

5)         w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

6)         w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój”,

7)         w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

8)         w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2018-2027,

9)         w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

10)       w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

  1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Zamknięcie sesji.

projekt 41

projekt 42

projekt 43

projekt 44

projekt 45

projekt 46

projekt 47

projekt 48

projekt 49

projekt 50

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two + 7 =

Solve : *
18 + 29 =