XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju + materiały

20 czerwca 2018 r. /środa/ o godz.9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad po zmianach:

  1. Otwarcie XLIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
  4. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2017:

1)        przedstawienie przez Burmistrz Rabki – Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,

2)        przedstawienie przez Burmistrz Rabki – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

3)        przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2017 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

4)        przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

5)        dyskusja,

6)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2017,

7)        podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2017,

  1. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1)        w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu konserwatorskiego cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 233, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Rabce – Zdroju,

2)        w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

3)        w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 października 2015roku w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,

4)        w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2018 – 2027,

5)        sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018.

  1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek Po Zmianie

projekt 22

projekt 23

projekt 24

projekt 25

projekt 26

projekt 27

projekt 28

projekt 28 załączniki

projekt 27 załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 3 =

Solve : *
26 × 8 =