XL Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 07.03.2018 r.

7 marca 2018 r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XL Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1)     w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2)     w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka  Zdrój,

3)     w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022,

4)     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /basen/,

5)     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  lokalu użytkowego,

6)     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 7 maja 2014 roku w spawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

7)     w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

8)     w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego,

9)     w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2023,

10)   w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2018-2027,

11)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju:

1)   w sprawie: rozpatrzenia skargi G.B. z dnia 6 grudnia 2017 r. na Sołtysa wsi Chabówka i równocześnie radną Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju,

2)   w sprawie: rozpatrzenia skargi M.Z. z dnia 29 listopada 2017 r. na bezczynność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.

 

Materiały XL Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

PRU Aktualizacja Luty 2018

Projekt Planu Ochrony GPN – Wersja 4 z 15-01-2018 -KC JT

Projekt Rozporządzenia MŚ z Dnia 15.01.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen + 2 =

Solve : *
11 × 6 =