Burmistrz Ewa Przybyło przeciwko rządowi Rzeczpospolitej Polskiej.

RADNI ZGROMADZENI WOKÓŁ PRZYBYŁO PO RAZ KOLEJNY SIĘ KOMPROMITUJĄ.

 

Szanowni Państwo,

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2017 r. Radni przychylni Burmistrz Przybyło, podjęli absurdalną w treści rezolucję skierowaną do Rady Ministrów oraz Sejmu i Senatu RP, przygotowaną przez Burmistrz Przybyło, pozornie sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom opłaty środowiskowej i apelując o ograniczenie kolejnych podwyżek przez Rząd RP w następnych latach.

Burmistrz Ewa Przybyło z Rabki Zdroju przeciwko rządowi Rzeczpospolitej Polskiej.

 

KLIKNIJ ZDJĘCIA BY POWIĘKSZYĆ 

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1406007,uchwala-nr-xxxix30517-rady-miejskiej-w-rabce-zdroju-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-uchwalenia-re.html

Uchwała rezolucja burmistrz Ewy Przybyło i jej radnych

W naszej ocenie, Radni podjęli w/w uchwałę bez podstaw prawnych oraz naruszyli konstytucyjne zasady praworządności i legalności, wynikające z Konstytucji RP.

Na sesji Radni Klubu „Nasze Miasto” usiłowali przekonać burmistrz i radnych, że podjęcie takiego aktu prawnego będzie tylko ośmieszeniem się przed adresatem i zrzuceniem swojej niekompetencji oraz winy za podwyżki opłat w Rabce-Zdroju na Rząd RP. Bezczelnością burmistrz było stwierdzenie na sesji, że radni klubu wprowadzają mieszkańców w błąd.

Burmistrz wraz ze swoimi radnymi odwołuje się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6 marca 2017 roku. Pytanie brzmi, czego dotyczy to rozporządzenie i jakie były powody jego podjęcia? Czy rzeczywiście skutkuje ono tym, że gminy muszą podnosić opłaty za śmieci? Czego konkretnie dotyczą podwyżki w Rozporządzeniu?

Burmistrz nie odpowiedziała na te pytania i nie podjęła razem z Przewodniczącą Rady Miejskiej żadnej dyskusji na ten temat. Radni ślepo wierząc burmistrz, bez żadnej refleksji, podjęli uchwałę. Na nic zdały się próby merytorycznej dyskusji z naszej strony.

Jak wiadomo z przekazów medialnych, podwyższenie stawek w Rozporządzeniu było jednym z warunków na pozyskanie funduszy europejskich na lata 2014-2020. Zatem niewydanie tego rozporządzenia skutkować mogło zablokowaniem funduszy europejskich i nieuzyskaniem wsparcia na łączną kwotę 1,3 mld euro w ramach priorytetu: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami.

Rozporządzenie z 6 marca 2017 r. podwyższa składki tylko na wybrane rodzaje odpadów m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, zmieszane odpady komunale (ok. 10% wszystkich odpadów). Odpady te powinny być przetwarzane w procesach odzysku, recyklingu.

Autor tego rozporządzenia w zamyśle chciał doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, kierowanych do składowania na rzecz pozyskiwania surowców z odpadów- recyklingu.

Usiłowaliśmy tłumaczyć, że rozporządzenie w rzeczywistości zachęca mieszkańców do segregacji śmieci, co zmniejszyłoby koszty wywozu, a tymczasem burmistrz i jej radni, uchwałami na listopadowej sesji, ograniczyli wywóz odpadów segregowanych raz na miesiąc!!!

Gdzie tu sens, gdzie logika???

Czy burmistrz nie zna przepisów samorządowych i nie wie, że to Rada Miejska odpowiada za wysokość ustalanych opłat, a nie Rząd?

Zmiana wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w Rozporządzeniu z 6 marca 2017 r., stwarza jedynie potencjalną możliwość podniesienia przez gminę opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, natomiast gmina za pomocą własnych instrumentów może odpowiednio kształtować wysokość stawek tych opłat.

Tymczasem to właśnie burmistrz zaproponowała drastyczną podwyżkę opłat w czerwcu 2017 (prawie 45%), a jej radni tę podwyżkę usankcjonowali w podjętych uchwałach.

W naszej ocenie to, że burmistrz i jej radni podnoszą stawki mieszkańcom świadczy, iż nie mają pomysłu, chęci i zamiaru na lepsze zarządzanie w tym temacie. Oburzające jest uzasadnienie rezolucji, że drastyczny wzrost opłat spowodowany jest podniesieniem przez Polski Rząd opłaty środowiskowej.

W naszym przekonaniu rezolucja miała odwrócić uwagę od podnoszenia przez Gminę opłat za wywóz śmieci, a przerzucić odpowiedzialność na Rząd oraz polityków!!

A zapewne czekają nas kolejne podwyżki w roku 2018, gdyż już brakuje ok. 300 tyś zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem, gdzie wygrała firma IB Odpady z Nowego Targu za kwotę 2 mln 130 tyś.

 

(czas 12:30 – 30:40 )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 3 =

Solve : *
27 × 11 =