Materiały 39 Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 28.12.2017

28 grudnia 2017r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rabka – Zdrój na lata 2018 – 2025,
2) w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
3) w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,
4) w sprawie: uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju skierowanej do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko drastycznej podwyżce wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz za ograniczeniem podwyżek tych opłat w kolejnych latach,
5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025,
6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
7) w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2018 – 2027,
8) sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2018.
5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zamknięcie sesji.

Materiały 39 Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 28.12.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9 − three =

Solve : *
14 × 2 =