Materiały 38 Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 29 listopada 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1)        w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

2)        w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

3)        w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018,

4)        w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzenia nieruchomościami w 8 gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka – Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych oraz zawarcie umowy partnerskiej,

5)        w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6)        w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości,

7)        w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

8)        w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

9)        w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10)     w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

11)     w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

12)     w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Zdrowa Energia Uzdrowiska”,

13)     w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025,

14)     w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

5. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zamknięcie sesji.

29 listopada 2017 r. /środa/ o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie…

Geplaatst door Inicjatywa Rabka-Zdrój op woensdag 22 november 2017

38 Sesja Rady Miejskiej w Rabce Zdroju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + three =

Solve : *
6 + 27 =