Maturzysto zdobądź stypendium na studia w Rabce Zdroju

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi

OGŁASZA

XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

 

Stypendia będą udzielane  młodzieży  z terenu gminy Rabka Zdrój ( miasta Rabka Zdrój i sołectw Rdzawka, Ponice i Chabówka. )

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

W roku akademickim 2017/2018 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

 

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

  1. Muszą być maturzystami 2017 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2017 roku będą dyskwalifikowani.
  2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę, lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód brutto wyliczony z czerwca 2017 r.),
  3. Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  4. Stypendia będą udzielane młodzieży z terenu gminy Rabka Zdrój ( miasta Rabka Zdrój i sołectw Rdzawka, Ponice i Chabówka. )
  5. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej.
  6. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  7. Posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto- Rabka Zdrój.Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.
  1. Przedstawią podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego w gminie Rabka Zdrój.

 

 

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto  w odpowiedzi na wysłane poprzez email prośby kierowane na adres : rabkanm@gmail.com

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 28 lipca 2017 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2017.

Wzór prośby o rekomendację:

——————

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.

 

Imię i Nazwisko:                …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Telefon kontaktowy       …………………………………..
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….

 

(obliczyć zgodnie z algorytmem zamieszczonym w linku w ogłoszeniu o naborze)

 

Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.

Przedstawiam podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego w gminie Rabka Zdrój.

………………………………………………………………………………………………………………………..

——————-

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do 18 sierpnia 2017 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i zaznaczają ‘’Rabka Zdrój- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto’’

 

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do  siedziby  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

do dnia 23 sierpnia 2017r.

Szczegółowy regulamin wraz z kryteriami punktowymi opublikowany zostanie wkrótce.

 

Wnioski można dostarczać:

1/osobiście prezesowi Markowi Cieplińskiemu.

2/przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

Ul. Kasprowicza 33 A
34-700 Rabka-Zdrój

 

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane około 9 października 2017r.

Wyniki opublikujemy na stronie internetowej nmrabka.pl.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 (Segment II)

Najczęściej zadawane pytania

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × four =

Solve : *
18 ⁄ 6 =