Burmistrz Ewa Przybyło została skazana w sądzie karnym.

W dniu 01.02.2017 w procesie karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt II K 506/14, Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło została skazana jako winna UMYŚLNEGO PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ poprzez nie dopełnienie obowiązków służbowych tj. o czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego.
Sąd orzekł o winie oskarżonej bez warunkowego umorzenia postępowania i skazał Ewę Przybyło na 120 stawek dziennych x 50 zł tj. w łącznej wysokości 6 000 zł.
Przedstawiamy nagranie z odczytania wyroku oraz jego uzasadnienia.

Należy zaznaczyć, że orzeczenie Sądu Rejonowego w Nowym Targu zdecydowanie bardziej surowo oceniło, popełnione przez oskarżoną Ewę Przybyło, czyny stanowiące ciąg przestępstw, niż tego domagała się Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Limanowej.  Przypomnijmy, że w 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Limanowej zawnioskowała o uznanie winy Ewy Przybyło z kwalifikacją popełnionych przez nią przestępstw jako nieumyślnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wnosząc o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonej na rok próby oraz nałożenie świadczenia pieniężnego w kwocie 2000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Na ostatnim posiedzeniu, które  odbyło się w dniu 18.01.2017 r. Przesłuchanie radcy prawnego Pawła Kukli zostało utajnione. W mowie końcowej Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Limanowej przedstawiła swoje stanowisko oraz zawnioskowanie kary.
Bardzo ciekawie przedstawiają się mowy końcowe burmistrz oraz reprezentującego ją obrońcę z kancelarii prawnej M. Wassermann.

Ile jeszcze będziemy my mieszkańcy płacić za niekompetencje, ignorancje i bezprawne działania burmistrz Ewy Przybyło?
Dziwi nas postawa portali internetowych przekręcających fakty jasno wynikające z odczytanego wyroku.
Burmistrz ma przestrzegać prawa i działać na rzecz mieszkańców. To nie jest jej prywatny folwark, ani nie stoi ponad prawem. Czy każdy kto ma odmienne zdanie i żąda uzyskania informacji zgodnie z prawem jest wrzucany do jednego worka zwanego: „opozycja” czy też „przeciwnicy polityczni burmistrz”? Żyjemy w kraju demokracji czy też jednoosobowej rabczańskiej dyktaturze?
Czy brak jest porządności w podejściu redaktorów do rzetelnego przekazania informacji czy też jest to celowe działanie aby nie „zaszkodzić” obecnej władzy?
Poniżej przypominamy kulisy poprzednich rozpraw oraz historię sprawy

Burmistrz Ewa Przybyło na ławie oskarżonych w Sądzie Karnym


wyrok jest nieprawomocny. Jeszcze.