Burmistrz Ewa Przybyło została skazana jako winna nie dopełnienia obowiązków służbowych.

Burmistrz Ewa Przybyło została skazana jako winna nie dopełnienia obowiązków służbowych.
Taki wyrok zapadł w dniu 01.02.2016 w procesie karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt II K 506/14.
Wyrok jest nieprawomocny.
Bliższe informacje oraz nagranie z odczytania uzasadnienia wyroku już wkrótce.
 
Dla przypomnienia:
Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.