Robert Wójciak nie potrafi odpowiedzieć na pytania co robi Prezes Małgorzata Skwarek i wyjaśnić za co dostała 10 000 zł nagrody.

Szanowni Państwo,
W dniu  26.10.2016 r. radny Janusz Wójciak złożył wniosek z pytaniami w sprawie Szpitala Miejskiego.
Robert Wójciak, sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju”, nie potrafi odpowiedzieć na pytania co robi Prezes Małgorzata Skwarek i wyjaśnić za co dostała 10 000 zł nagrody.
Robert Wójciak w lakonicznej ‘’odpowiedzi’’ nie udziela odpowiedzi na zadane, w imieniu mieszkańców, pytania radnego Janusza Wójciaka w sprawie Szpitala Miejskiego.

Radny Janusz Wójciak pyta o Szpital Miejski w Rabce Zdroju

Robert Wójciak nie potrafi odpowiedzieć na pytania co robi Prezes Małgorzata Skwarek i wyjaśnić za co dosta…


 
Nie doczekaliśmy się odpowiedzi o plan naprawczy, kredyty, pożyczki , zadłużenie czy też za co prezes Małgorzata Skwarek dostała 10 000 zł nagrody.
Prezes Rady Nadzorczej Robert Wójciak zaprasza do szpitala – może nie wie co się dzieje w spółce?
Czego obawia się Robert Wójciak i Małgorzata Skwarek? Odpowiedzi, za które nie będzie medalu?
 
Za co prezes dostała nagrodę? Czyżby za poniższe dokonania:
Zadłużenie szpitala wynosi na koniec 2015, 1 210 109,73 zł.
– Zaciągnięcie wysokiego kredytu, w Getin Banku, na kwotę 821 005,26 zł.
– Ponad 1 000 000,00 zł nie zwróconej pożyczki udzielonej szpitalowi przez Urząd Gminy Rabka-Zdrój.
– Fatalna sytuacja finansowa szpitala, brak stabilności,
– 16 spraw sądowych z pracownikami NFZ,
– Brak programu naprawczego,
– Brak pomysłów na polepszenie sytuacji szpitala,
– Liczenie tylko na finansowanie z NFZ i na świetlane zakończenie spraw sądowych,
10 000 zł pensji na miesiąc oraz tegoroczna nagroda.
– Redukcja zatrudnienia.
– Niezapłaconych wynagrodzeń za pracę pracowników.