Burmistrz Ewa Przybyło zlekceważyła mieszkańców osiedli „Rynek” i „Sądecka”

Szanowni Państwo,
30 minut przed Zebraniem Mieszkańców Osiedla „Rynek” oraz Osiedla „Sądecka”, przewodniczący: Katarzyna Karkula i Łukasz Pędzimąż, otrzymali pisma od Burmistrz Ewy Przybyło dostarczone przez Straż Miejską następującej treści:
img_20161026_161511
img_20161026_163534
 
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta byli obecni obydwoje Przewodniczący, jednak burmistrz Ewa Przybyło nie poinformowała ich o nieobecności na popołudniowym spotkaniu!
Pod nieobecność burmistrz, Urząd może reprezentować także zastępca Robert Wójciak lub sekretarz Maria Daszkiewicz! Tak zdarzało się niejednokrotnie.
Czy oni także mieli zaplanowane terminy, bądź wyjazdy?
Obecni na zebraniu Mieszkańcy, faktem braku obecności burmistrz, byli bardzo zbulwersowani. Chcieli zadać konkretne pytania do burmistrz.
W zebraniu uczestniczyli  też m.in radni Klubu Nasze Miasto: Rafał Hajdyła, Marek Ciepliński, Janusz Wójciak i Katarzyna Karkula ;przewodnicząca osiedla Nowy Świat- Maria Majerczyk, członek komitetu Słone Maria Sarka, przewodniczący KGP Mateusz Wójtowicz.
Przewodniczący Komitetów poinformowali burmistrz o spotkaniu pisemnie, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
Czy potrzeba jakiejś szczególnej audiencji celem wręczenia zaproszenia?
Czyżby burmistrz Ewa Przybyło bała się głosu mieszkańców?
Czyżby przestraszyła się konfrontacji z mieszkańcami po zebraniu na osiedlu „Słone”?
To burmistrz Ewa Przybyło i urząd są dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla burmistrz.
Zachowanie burmistrz poddajemy Państwa ocenie.
 
Aktualizacja 29.10.2016 10:17 
Komitety osiedlowe powiesiły ogłoszenia terminowo przed zebraniem i wieszały zawiadomienia co jakiś czas, niestety były one zalepiane i zrywane. Ogłoszenie na mszy w niedzielę było praktykowane od dawna. Mieszkańcy zostali poinformowani zgodnie z prawem.