XX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały na sesję

komunikat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,że 30 marca 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rabce – Zdroju w 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rabce – Zdroju w  2015 roku.
6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2015 rok.
7. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
8. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju,
2) w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
3) w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
4) w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016-2025,
6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 26.08.2015 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.9.2015.
10. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały na sesję.

Materiały Na XX Sesje RM Cz.1

Materiały Na XX Sesje RM Cz.2

Materiały Na XX Sesje RM Cz.3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 3 =

Solve : *
14 + 24 =