XVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

komunikat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 30 grudnia 2015r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2016,
2) w sprawie: zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
3) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2016 – 2018,
4) w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Luboń Wielki”,
5) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej,
6) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025,
7) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
8) w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2025,
9) w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi Z dnia 30.10.2015r (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.12.2015.
7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wnioski radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XVII Sesję RM Cz.1

Materiały Na XVII Sesję RM Cz.2

Materiały Na XVII Sesję RM Cz.3 by Mateusz Wójtowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + fourteen =

Solve : *
17 + 15 =