Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa Szpitala ?

Szpital
W dniu 15 czerwca nasz radny Rafał Hajdyła złożył wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta o podanie podstaw prawnych utajnienia, na wniosek burmistrz, komisji problemowej w sprawie szpitala.
Do dziś nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

Wniosek_Hajdyła 15.06.2015


Czyżby brak było podstaw ?
Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa Szpitala ?
Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć na co będą wydatkowane pieniądze publiczne – nasze pieniądze ?
Zapraszamy Państwa do refleksji nad tymi pytaniami i zastanowienia się co ma burmistrz do ukrycia, że zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa – co w przypadku spółki gminnej jest co najmniej dziwne.