Zaproszenie dla mieszkańców osiedla Traczykówka i części Nowy Świat

rada osiedla

ZAPROSZENIE

Wszystkich mieszkańców Osiedla Traczykówka oraz górnej części Osiedla Nowy Świat  zainteresowanych odzyskaniem należności wpłaconych w latach 2003 – 2004 na poczet kanalizacji sanitarnej, informuje że w dniu:
26 maja 2015 r. (wtorek )  w Pensjonacie Żuraw na ul. Krótkiej nr 8 w Rabce-Zdroju o godz. 1900 odbędzie się spotkanie poświęcone przedstawieniu aspektów prawnych i praktycznych dochodzenia przedmiotowych roszczeń w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Targu zapadłym w dniu 29 kwietnia 2015 r., zasądzającym wskazane powyżej należności .
Mieszkańcy którzy mają wątpliwość dotyczącą rzetelności przekazywanych informacji przez Panią Burmistrz Ewę Przybyło, oraz Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Panią Marię Górnicką Orzeł w tej sprawie , mają możliwość poznania rzetelnej prawdy od prawnika który reprezentował mieszkańca Osiedla Traczykówka w postępowaniu sądowym zakończonym wyrokiem  w dniu 29 kwietnia 2015 r.
Stanowisko Pani Burmistrz Ewy Przybyło, oraz Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Pani Marii Górnickiej Orzeł, można poznać w przedstawionym poniżej nagraniu z IV Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka
Edward Żurek
Rabka-Zdrój, dnia 23 maja 2015 r.