Jak burmistrz Ewa Przybyło odpowiada radnemu Markowi Cieplińskiemu.

Poniżej zamieszczamy interpelacje radnego Marka Cieplińskiego oraz “odpowiedzi” burmistrz Przybyło.

Zapraszamy do krótkiej, w przypadku odpowiedzi, lektury.

Zwracamy też uwagę, że uchwała nr LXI/426/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju (jest to dokument regulujący pracę Rady Miejskiej, link do dokumentu goo.gl/Bkpfma) w §44 ust. 7 mówi o tym, że “Odpowiedź na interpelacje ma być udzielana w formie pisemnej ciągu 14 dni od jej złożenia i umieszczona na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z naszej strony, gdyby zachodziła potrzeba konsultacji z prawnikiem, a byłby on zajęty, to mimo, że takiego rozwiązania nie ma, na prośbę burmistrz, poczekalibyśmy na odpowiedź. Oczywiście nie zwrócono się do nas z taką sprawą.

Interpelacja 1.: goo.gl/BvS9jt
“odpowiedź”: goo.gl/LKKqHE

Interpelacja 2.: goo.gl/RjFWK2
“odpowiedź”: goo.gl/cCFLdc

To co otrzymaliśmy mówi o tym co dzieje się z interpelacją. Natomiast nie ma w sobie nic z merytoryki.

2 thoughts on “Jak burmistrz Ewa Przybyło odpowiada radnemu Markowi Cieplińskiemu.

 1. Na sesji pani burmistrz mówiła, że wszystkie dokumenty przedstawi radnemu. Owszem, część dokumentacji jest w archiwum, ale oddeleguje pracownika i je przygotuje. Może poprosi o dłuższy termin ale…….przekazanie obu interpelacji do biura radcy prawnego to już szczyt;
  a) ar..ancji,
  b) bez….ności,
  c) cw…actwa,
  …….
  m) mat…enia,
  ….
  z) złej woli.
  Pewnie pani burmistrz znowu będzie zasłaniać się:
  a) ochroną danych handlowych
  b)”nagromadzeniem pracy” radcy i jego zespołu
  c) kataklizmem, który pochłonął dokumenty.

  Przygotowanie dokumentów o które prosił radny to 3 godziny pracy średnio wyszkolonego pracownika administracji, przy dobrze prowadzonym archiwum. Natomiast 10 dni roboczych kombinacji co zrobić, aby nie podawać danych o inwestycjach, na które składamy się my wszyscy – jest co najmniej zastanawiające.

  1. Udzielenie odpowiedzi, sprawiło udzielającej wiele trudności, zmuszona była posiłkować się opinią radcy. Stwierdza, że statut niezbyt precyzyjnie odróżnia od siebie trzy instytucje prawne tj. interpelacje, zapytania i wnioski.
   Odpowiadająca, nie jest zainteresowana problemami mieszkańców osiedla Sądecka, którym w okresie roztopów i opadów zafundowała utrudnienia, bezmyślnym prowadzeniem robót. Bliżej nie sprecyzowana obietnica popraw cyt. „Odwodnienie drogi stanowi kolejny etap realizacji inwestycji i będzie realizowane równocześnie z przebudowa drogi osiedlowej”, to tyle i aż tyle na co ją stać.
   Pouczając radnego cyt.„…Nie jest rolą Burmistrza Rabki-Zdrój zwracanie radnym uwagi na konieczność przestrzegania przepisów obowiązującego prawa” sama zwalnia się od konieczności przestrzegania, kwalifikując wystąpienie radnego jako zapytanie, nie dostrzega, że przekracza termin odpowiedzi radnemu określony w § 44 ust. 10 Statutu. Zapomina , że ją dotyczą słowa ślubowania ” cyt.. mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
   Można podejrzewać, że zarówno forma jak i treść odpowiedzi ma istotny cel, chce ośmieszyć i zniechęcić radnych do aktywności. Cóż z tym począć myślę, że należy korzystać ze statutowych uprawnień tj. § 47 wskazującego zasady dostępu do informacji publicznej wynikających z wykonywania zadań publicznych organów Gminy oraz wystąpienia do Komisji Rewizyjnej o skontrolowanie Burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 5 =

Solve : *
27 × 10 =