Wideo z III Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

TV Sesja

1:17 Wnioski formalne Radnego Rafała Hajdyły w sprawie zmiany porządku obrad.
21:24 Tutaj poruszano sprawę : podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości. 
47:17 Radny Rafał Hajdyła pyta o paragraf piąty.
57:40 Fragment opinii RIO w sprawie przyszłych budżetów i kredytów.
1:10:50 Za chwilę okaże się,że radni nie otrzymali wszystkich dokumentów w sprawach budżetu na 2015 rok.
1:13:09 Radny Rafał Hajdyła składa wniosek formalny o przerwę w sprawie wyjaśnienia sprawy z dokumentami.