W dniu 01.02.2017 w procesie karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt II K 506/14, Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło została skazana jako winna UMYŚLNEGO PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ poprzez nie dopełnienie obowiązków służbowych tj. o czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego.

Sąd orzekł o winie oskarżonej bez warunkowego umorzenia postępowania i skazał Ewę Przybyło na 120 stawek dziennych x 50 zł tj. w łącznej wysokości 6 000 zł.

LINK: ZOBACZ NAGRANIA Z ODCZYTANIA WYROKU I MOWY KOŃCOWE

Dołącz do nas na Facebook-u 🙂 

Kliknij i dołącz do nas: